Dieselpolttoaineen ja kevyen polttoöljyn alemmat verokannat on säilytettävä kilpailukyvyn turvaamiseksi

Uutiset |

Globaalin talouden aikakaudella on äärimmäisen tärkeää, että Suomi säilyy kansainvälisesti kilpailukykyisenä sijaintipaikkana ja toimintaympäristönä sekä kotimaisille että kansainvälisille yrityksille. Näin turvataan kasvu ja hyvinvointi myös tulevaisuudessa. Budjettiriihen alla käynnissä oleva julkinen keskustelu ns. yritystuista ei huomioi tätä näkökulmaa.

Tiekuljetusten kustannustehokkuus on edellytys elinkeinoelämän menestymiselle

Suomen menestyminen kansainvälisessä kilpailussa edellyttää toimivaa logistiikkaa. Pitkät etäisyydet markkinoille ja ohuet kuljetusvirrat maan rajojen sisällä nostavat Suomen logistiikkakustannuksia keskeisiin kilpailijamaihin verrattuna. Teollisuuden ja kaupan logistiikkakustannuksista yli 40 prosenttia on kuljetuskustannuksia, ja niistä reilusti yli puolet kertyy kotimaan tiekuljetuksista.

Suomessa tiekuljetusten osuus tavaraliikenteen tonneista on 87 prosenttia ja tonnikilometreistä lähes 70 prosenttia. Esimerkiksi metsäteollisuudessa puun saaminen metsistä jatkojalostukseen sekä tuotekuljetukset satamiin ja asiakkaille eivät onnistu ilman kumipyöriä. Toimialan uudet investoinnit lisäävät eniten juuri tiekuljetuksia.

Verotuksen korotus lisäisi elinkeinoelämän kustannuksia jopa sadoilla miljoonilla euroilla

Kuorma-autoliikenteen kustannustaso on noussut Suomessa yli 50 prosenttia vuosina 2001-2016. Veronkorotukset ovat tuoneet kuljetusyrityksille ja kuljetuksia käyttävälle teollisuudelle ja kaupalle yli 160 miljoonan euron vuosittaiset lisäkustannukset.

Polttoaineen osuus tiekuljetuskustannuksista on yli viidennes, ja raskaassa liikenteessä käytettävän polttoaineen verotus on Euroopan kireimpiä. Dieselpolttoaineen ja työkoneissa käytettävän kevyen polttoöljyn verotuksella on keskeinen merkitys tiekuljetusten ja puunkorjuun kustannuksiin. Jo sentin korotus polttoaineveroihin aiheuttaa elinkeinoelämälle yli 10 miljoonan euron vuotuiset lisäkustannukset. Yksin dieselpolttoaineen alemmasta verokannasta luopuminen merkitsee 200 miljoonan euron, eli yli 5 prosentin, lisäystä kuljetuskustannuksiin.

Alemmat verokannat eivät ole yritystukea, vaan kilpailukyvyn edellytys

Dieselpolttoaineen ja työkoneissa käytetyn kevyen polttoaineen alemmat verokannat mahdollistavat Suomen logistisen kilpailukyvyn. Näkemys, jonka mukaan ne olisivat ns. yritystukea, on kestämätön ja turha, koska EU ei määrittele niitä yritystueksi.

Metsäteollisuus ry pitää välttämättömänä dieselpolttoaineen ja työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn verotuksen säilyttämistä ennallaan. Hallitusohjelman kirjauksen mukaan teollisuuden kustannuksia ei tällä hallituskaudella lisätä. Tästä on pidettävä kiinni.

Lisätietoja antaa

Outi Nietola

Logistiikkapäällikkö

040 194 4776