CEPI: Paperin- ja kartongin tuotanto sinnitteli Euroopassa suhteellisen vakaana

Uutiset |

Paperin- ja kartongin tuotannossa ei suomalaisten päämarkkina-alueella tapahtunut edellisvuonna suuria heilahteluita. Asia selviää alan eurooppalaisen kattojärjestön CEPIn julkistamista ennakkotiedoista, joiden mukaan tuotanto pienentyi sen jäsenmaissa 0,3 prosenttia. 

Tuotanto vähentyi myös vuonna 2014. Silloin paperia ja kartonkia tuotettiin 0,2 vähemmän kuin vuonna 2013. Erityisesti painopapereiden kysyntä heikentyi. Viime vuosien tapaan pakkaamisen lisääntyminen esimerkiksi verkkokaupan takia kuitenkin kannatteli tuotantolukuja.

Suomessa paperin ja kartongin tuotanto supistui vuonna 2015 hieman enemmän kuin Euroopassa eli 0,9 prosenttia 10,1 miljoonaan tonniin. Koko Euroopassa paperia ja kartonkia tuotettiin yhteensä 91 miljoonaa tonnia.

CEPIn mukaan myös kapasiteetti pienentyi edellisvuonna, sillä tehtaita ja koneita suljettiin 2,4 miljoonan tonnin edestä. Uutta kapasiteettia paperin ja kartongin tuotantoon taas syntyi ainoastaan 1,3 miljoonaa tonnia.

Sellun tuotanto pienentyi

Sellua tuotettiin CEPIn jäsenyrityksissä edellisvuonna 0,5 prosenttia vähemmän verrattuna vuoteen 2014. Tuotanto luisui näin noin 36 miljoonaan tonniin. Suomessa kehitys kulki kuitenkin päinvastaiseen suuntaan ja sellun tuotanto lisääntyi 1,7 prosenttia 7,1 miljoonaan tonniin.

Myös kierrätys vähentyi vuonna 2015. Kierrätetyn paperin määrä oli vuonna 2015 arviolta 44 miljoonaa tonnia eli 0,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014.