Biotalouden toteutuminen edellyttää olemassa olevan teollisuuden menestystä

Uutiset |

Biomassojen hyvä saatavuus ja nykyisen teollisuuden menestys yhdessä uusien tuotteiden kehittämisen kanssa ovat tärkeimmät lähtökohdat biotalouden edistämisessä. Suomessa on panostettava erityisesti puuston kasvuun, puun markkinoille tuloon sekä metsäteollisuuden toimintaedellytysten turvaamiseen.

Biotalous on keskeinen tekijä kestävässä kasvussa. Metsäteollisuuden visio tulevaisuuden vähähiilisestä yhteiskunnasta pohjautuu biotalouteen – uusiutuvista ja kierrätettävistä luonnonvaroista valmistettuihin tuotteisiin, joiden tuotanto perustuu energian ja resurssien käytön tehokkuuteen.

Metsäteollisuus kehittää nykyistä biopohjaisten tuotteiden valmistusta, kierrätystä sekä jäte- ja energiaosaamista. Uudet tuotteet täydentävät muun muassa pakkaus- ja hygieniatuotteiden sekä puurakentamisen kasvavaa tarvetta.

Kokonaan uusia aluevaltauksia syntyy esimerkiksi mikrofibrillisellusta, biomuoveista, komposiittimateriaaleista, vihreistä kemikaaleista, lääketeollisuuden raaka-aineista sekä biopolttoaineista. Metsäteollisuus on jo tänään biotaloutta ja jatkossa yhä keskeisempi biotalouden toimija.

Biotaloustuotteille on luotava etulyöntiasema, jotta kulutus ohjautuu kohti uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvaa tuotantoa. Päättäjiltä tämä edellyttää biotalouden aktiivista edistämistä EU:n ja kansainvälisissä prosesseissa.

Biotaloutta edistettävä seuraavasti

1. Biomassojen käytön hyväksyttävyyttä on parannettava – biotalouden suomat mahdollisuudet huomioitava läpäisevästi luonnonvaroja, tuotantoa ja kulutusta koskevassa päätöksenteossa

2. Biomassojen saatavuutta on parannettava – ilman biomassaa ei ole biotaloutta

3. Nykyisen biomassoja jalostavan teollisuuden toimintaedellytyksistä on huolehdittava – tulevaisuuden biotalous rakentuu nykyisen jalostuksen pohjalta

4. Kulutusta on ohjattava kohti uusiutuvia luonnonvaroja – biotaloustuotteille tarvitaan etulyöntiasema suhteessa uusiutumattomista luonnonvaroista valmistettuihin tuotteisiin

Lisätietoja antaa

Ahti Fagerblom

Energia- ja ilmastopäällikkö

040 820 9763