Bioenergian kestävyyspolitiikka

Uutiset |

EU:n komissio valmistelee parhaillaan bioenergian kestävyyttä koskevaa politiikkaa osana vuoteen 2030 ulottuvaa EU:n ilmasto- ja energiapakettia. Metsäteollisuus pitää tärkeänä kestävän metsätalouden tarkastelua kokonaisvaltaisesti ja korostaa olemassa olevien oikeudellisesti sitovien (EU- ja kansallinen lainsäädäntö) ja vapaaehtoisten työkalujen täysimääräistä hyödyntämistä osoitettaessa puupohjaisen biomassan kestävyys. 

Energiaunionin mukaan komissio laatii vuoden 2016 aikana biomassan kestävyyttä koskevan politiikan. Tätä työtä varten komissio perusti vuonna 2015 sisäisen laajapohjaisen työryhmän, jota johtaa komission sihteeristö ja johon kuuluu useita komission pääosastoja. Osana työryhmän työtä komissio järjesti viime keväänä jäsenvaltioille ja sidosryhmille suunnatun julkisen konsultaation bioenergian kestävyyspolitiikasta.

Parhaillaan komissio arvioi vuoteen 2030 ulottuvan bioenergian kestävyyspolitiikan vaikutuksia. Erilaiset vaihtoehdot osoittaa biomassan kestävyys ovat mukana tarkastelussa. Komission lopullista päätöstä odotetaan vuoden 2016 loppuun mennessä.

Metsäteollisuuden mielestä bioenergian kestävyyspolitiikan on osaltaan edistettävä yhteiskunnan siirtymistä kohti bio- ja kiertotaloutta. Bioenergian kestävyyspolitiikka ei saa heikentää eurooppalaisten uusiutuvaa raaka-ainetta käyttävien toimijoiden kilpailukykyä suhteessa uusiutumattomia raaka-aineita käyttävään teollisuuteen ja kolmansiin maihin. Kestävyyden todentamisen on perustuttava olemassa olevien työkalujen (oikeudellisesti sitovat ja vapaaehtoiset) täysimääräiseen hyödyntämiseen, jotta toimijoiden hallinnollisen taakan kasvu voidaan välttää.

Lisätietoja antaa

Karoliina Niemi

Metsäjohtaja

050 567 9093