Aalto-yliopiston ja VTT:n kehittämä kierrätysinnovaatio voitti European Paper Recycling 2015 palkinnon

Uutiset |

Aalto-yliopiston ja VTT:n yhdessä kehittämä  kierrätysinnovaatio voitti Teknologia ja tuotekehitys -sarjan ensimmäisen palkinnon European Recovered Paper Council:n (ERPC) järjestämässä European Paper Recycling -kilpailussa. 

Uudessa, innovatiivisessa prosessissa kierrätyspaperi ja -kartonki voidaan muuntaa tekstiilikuiduksi, jota kutsutaan Ioncell-F:ksi. Uudelleen käytettävä kierrätysmateriaali ei pelkästään alenna raaka-ainekustannuksia, vaan säästää myös raaka-aineresursseja.

Vaikka selluloosamateriaalin tuottaminen tekstiilikuiduksi ei ole uutta, on uusi erikoistekniikka merkittävä kahdellakin tavalla. Ensinnäkin prosessi mahdollistaa yhtä laadukkaiden tai jopa laadultaan vahvempien tekstiilikuitujen tuotannon. Kuitujen korkeasta kestävyydestä johtuen niitä voidaan käyttää luonnonmukaisena vahvisteena komposiittimateriaaleissa. Toiseksi prosessi mahdollistaa ligniinin käytön tekstiilikuitujen luonnonmukaisena väriaineena.

Puheessaan ERPC:n puheenjohtaja Henri Vermeulen painottikin, että palkittu kehitysidea todistaa paperiteollisuuden olevan jo nyt täydellinen kiertotalouden esimerkki.

Voittaja palkittiin laajasti huomiota keränneessä palkintoseremoniassa EU:ssa. Seuraava ERPC-kierrätyspalkinto myönnetään vuonna 2017.

ERPC:n julkaisema tiedote

Kuvat palkintogaalasta ja palkittujen esitykset: www.paperforrecycling.eu/recycling-awards