Paperinuket ryhmssä

Työturvallisuus ja työhyvinvointi

Työhyvinvoinnista huolehtiminen on keskeinen osa metsäteollisuusyritysten vastuullista toimintaa. Erityisesti panostetaan työtapaturmien ehkäisemiseen ja työkyvyn ylläpitoon.