Satama sinisessä valossa

Työrauha olennaista, myös metsäteollisuuden tuotteiden herkässä kuljetusketjussa

Työrauhasäännöksien kehittäminen on etenkin viennin kannalta elintärkeää, sillä valtaosa metsäteollisuuden tuotteista menee vientiin. Lakot tai pelkästään lakon uhka aiheuttavat särön metsäteollisuuden maineeseen luotettavana tavarantoimittajana.

Esimerkiksi laittomat lakot ovat aiheuttaneet metsäteollisuudessa suurempia tuotannon menetyksiä kuin muilla aloilla. Työrauhasäännöksiä pitäisikin uudistaa laittomien lakkojen rajoittamiseksi. Myös poliittisten lakkojen rajoittamista olisi paikallaan harkita.

Laittomista lakoista on säädettävä nykyistä suuremmat hyvityssakot, jotka ovat oikeassa suhteessa aiheutettuun taloudelliseen vahinkoon. Lainvastaisista työtaistelutoimenpiteistä pitäisi olla mahdollista vaatia vahingonkorvausta.

Koko teollisuuden vienti saattaa pysähtyä esimerkiksi logistiikkaketjun avainryhmien työtaistelujen vuoksi. Työrauhasäädöksiä uudistettaessa olisikin luotava menettely, joka rajoittaisi muille aloille merkittäviä vahinkoja aiheuttavia työtaisteluja.