Hahmot piirissä

Metsäteollisuuteen kilpailukykyä tukevat työehtosopimukset

Metsäteollisuus ry:n tehtävänä on myös neuvoa ja kouluttaa jäsenyrityksiä sopimusten ja työlainsäädännön soveltamisessa. Lisäksi Metsäteollisuus ry avustaa jäsenyrityksiä niiden työsuhdekysymyksissä, välittää niille kotimaista ja kansainvälistä työmarkkinatietoa sekä tukee tuottavuuden parantamista.

Metsäteollisuus ry neuvottelee seuraavat työehtosopimukset:

 • Paperiteollisuuden työntekijät
 • Paperiteollisuuden toimihenkilöt
 • Paperiteollisuuden sähköasentajat
 • Mekaanisen metsäteollisuuden työntekijät
 • Mekaanisen metsäteollisuuden toimihenkilöt
 • Metsäalan työntekijät
 • Metsäalan asiantuntijat
 • Puusepänteollisuuden työntekijät
 • Puusepänteollisuuden toimihenkilöt
 • Bioteollisuuden työntekijät

Metsäteollisuus ry:n kahdeksan neuvottelukumppania ovat:

 • Paperiliitto
 • Puu- ja erityisalojen liitto
 • Ammattiliitto Pro
 • METO (metsäalan asiantuntijat)
 • Sähköalojen ammattiliitto
 • Metallityöväenliitto
 • Suomen Konepäällystöliitto
 • Ylemmät toimihenkilöt YTN