Puupino

Metsäalan työehtosopimukset

Metsäalan asiantuntijoiden ja metsäalan työhtosopimukset.

Metsäalan asiantuntijoiden työehtosopimus

Metsäalan asiantuntijoiden työehtosopimuksen sopijaosapuolia ovat Metsäteollisuus ry ja METO – Metsäalan Asiantuntijat ry. Työehtosopimus on solmittu ajalle 13.2.2018 – 31.1.2020.

Metsäalan työehtosopimus

Metsäalan työehtosopimuksen osapuolina ovat työntekijöitä edustava Teollisuusliitto ry ja työnantajia edustavat Metsäteollisuus ry, Metsähallitus, Yksityismetsätalouden Työnantajat ry ja Maaseudun Työnantajaliitto. Työehtosopimus on voimassa kauden 1.2.2018 – 31.1.2020.

Lisätietoja antaa

Reima Lehtonen

Lakimies, puutuoteteollisuuden, metsäalan ja puusepänteollisuuden työehtosopimukset

040 766 3515