Puupino

Metsäalan työehtosopimukset

Metsäalan asiantuntijoiden ja metsäalan työhtosopimukset.

Metsäalan asiantuntijoiden työehtosopimus

Metsäalan asiantuntijoiden työehtosopimuksen sopijaosapuolia ovat Metsäteollisuus ry ja METO – Metsäalan Asiantuntijat ry. Työehtosopimus on solmittu ajalle 11.3.2020–31.12.2022.

Metsäalan työehtosopimus

Metsäalan työehtosopimuksen osapuolina ovat työntekijöitä edustava Teollisuusliitto ry ja työnantajia edustavat Metsäteollisuus ry, Metsähallitus, Yksityismetsätalouden Työnantajat ry ja Maaseudun Työnantajaliitto. Työehtosopimus on voimassa kauden 1.2.2018 – 31.1.2020.

Lisätietoja antaa

Reima Lehtonen

Lakimies, puutuoteteollisuuden, metsäalan ja puusepänteollisuuden työehtosopimukset

040 766 3515