Tärkeät 24 tuntia

Kilpailukykysopimuksessa sovitulla työajan 24 tunnin pidennyksellä on merkittävät vaikutukset koko Suomessa, vientiteollisuudessa ja metsäteollisuuden tehtailla.

Lisää työpaikkoja

Suomen talouteen työajan pidennys tuo Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkimuksen mukaan 8 000–16 000 työpaikkaa vuoteen 2022 mennessä.
Määrä ei ole vähäinen, sillä nykyhallitus tavoittelee työllisyysasteen nostamista 75 prosenttiin. Etlan mukaan tavoitteesen pääseminen vaatii 40 000 työpaikkaa niiden lisäksi, jotka talousennusteiden mukaan ovat syntymässä.

Tutustu Etlan tutkimukseen:
Antti Kauhanen & Markku Lehmus: Työaika, työllisyys ja kilpailukyky

 

Lisää kilpailukykyä

Työajan pidennys on kiistatta parantanut suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukykyä sekä lisännyt mahdollisuuksia työllistää. yrityksissä työajan pidennyksen kokonaishyödyt arvioidaan korkeiksi, käy ilmi selvityksestä, johon haastateltiin 19:ää vientiyrityksen edustajaa.

Vientiyrityksissä lisätuntien avulla kasvatetaan tuotantoa, parannetaan tuottavuutta ja helpotetaan töiden järjestelyä. Globaaleissa konserneissa suomalaiset yksiköt kilpailevat aiempaa paremmin myös investoinneista konsernien sisällä.

Tutustu selvitykseen:
Risto Alanko: Kilpailukykykysopimuksen työaikaratkaisun vaikutukset vientialojen yrityksissä

 

Lisää tuotantoa ja koulutusta

Metsäteollisuudessa työajan 24 tunnin pidennys on ollut tärkeä. Lisätuntien käyttämisestä on sovittu yritystasolla, paikallisten tarpeiden mukaan.

Joillain tehtailla lisätunneilla on tehty junanvaunukaupalla lisää tuotteita asiakkaille. Toisilla taas on panostettu koulutuksiin, jotka edistävät esimerkiksi ympäristöosaamista, työturvallisuutta ja työhyvinvointia.

Katso videoilta lisää esimerkkejä siitä, mitä hyötyä lisätunneista tehtailla on:

UPM-Kymmene vanerituotanto/Pelloksen tehtaat

Metsä Group Äänekosken kartonkitehdas

Stora Enso Honkalahden saha

UPM-Kymmene Kaukaan sellutehdas

Metsä Group Vilppulan saha

Stora Enso Imatran kartonkitehdas

UPM-Kymmene Jokilaakson paperitehdas

Stora Enso Sunilan sellutehdas