Sellun ja paperin valmistukseen sopivaa kuitupuuta syntyy metsien harvennushakkuissa

Puukauppa

Metsäteollisuus tekee vuosittain yli 100 000 puukauppaa yksityisten metsänomistajien kanssa.