Metsävarat

Suomen metsävarat

Suomen metsävarat

Islander Anu
11.07.2016 12:14
1 sivu
Internet

Lataa

Suomessa on yli 600 000 metsänomistajaa

Islander Anu
11.07.2016 12:14
1 sivu
Internet

Lataa

Suomen metsien puumäärä kasvaa koko ajan

Islander Anu
11.07.2016 12:14
1 sivu
Internet

Lataa

Suomen metsät kasvavat yli 100 milj. m3 vuodessa

Islander Anu
11.07.2016 12:14
1 sivu
Internet

Lataa

Kotimaisen puun käyttöä voidaan lisätä kestävästi

Islander Anu
11.07.2016 12:14
1 sivu
Internet

Lataa

Maailman metsävarat

Maailman metsävarat

Islander Anu
11.07.2016 13:12
1 sivu
Internet

Lataa

Maailman raakapuun hakkuut 2014

Islander Anu
11.07.2016 13:12
1 sivu
Internet

Lataa

Maailman teollisuuspuun hakkuut 2014

Islander Anu
11.07.2016 13:12
1 sivu
Internet

Lataa

Maailman metsäpinta-ala

Islander Anu
11.07.2016 13:12
1 sivu
Internet

Lataa

Venäjällä on yli 20 % maailman metsävaroista

Islander Anu
11.07.2016 13:12
1 sivu
Internet

Lataa

Maailman puunkulutuksesta noin puolet on polttopuuta

Islander Anu
11.07.2016 13:12
1 sivu
Internet

Lataa

Puunkäyttö ja tuontipuu

Puunkäyttö Suomessa

Islander Anu
25.05.2016 12:47
1 sivu
Internet

Lataa

Kotimaisen puun käyttö teollisuudessa

Islander Anu
25.05.2016 12:47
1 sivu
Internet

Lataa

Puun kulku metsästä tehtaalle Suomessa 2015 (milj.m3)

Islander Anu
24.01.2017 10:08
1 sivu
Internet

Lataa

Puuraaka-aineen tuonti ja vienti

Islander Anu
20.04.2017 13:54
1 sivu
Internet

Lataa

Raakapuuta tuotiin Suomeen 9,8 milj. m3 vuonna 2016

Islander Anu
20.04.2017 13:54
1 sivu
Internet

Lataa