Metsämaisemaa

Metsävarat

Suomen metsien kasvu ylittää vuotuisen puuston poistuman, joten metsävaramme karttuvat kaiken aikaa ja metsiin sitoutuneen hiilen määrä kasvaa.