Rekisteriseloste

Metsäteollisuus ry:n sidosryhmärekisteri

Rekisterinpitäjä

Metsäteollisuus ry
Y-tunnus 0215217-1
Snellmaninkatu 13
00170 HELSINKI

Tietosuoja-asioiden yhteyshenkilön yhteystiedot

tietosuojavastaava@forestindustries.fi

Rekisterin nimi

Metsäteollisuus ry:n sidosryhmärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään Metsäteollisuus ry:n edunvalvontatyön tarpeisiin, joita ovat esim. viestintä ja sähköisten palvelujen tarjoaminen jäsenyrityksille ja muille sidosryhmille.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää tavanomaisia yhteystietoja, joita voivat olla mm.
– nimi
– titteli
– organisaatio
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– fax
– henkilön sosiaalisen median osoitteet

Rekisteri ei sisällä EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittamia arkaluonteisia tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Metsäteollisuus ry:n toiminnan yhteydessä saatavat tiedot, esim. toimielimien kokoukset ja jäsentiedustelut. Henkilöiden tekemät tiedotetilaukset.

Henkilötietojen luovutukset

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Yksittäistapauksissa tietoja voidaan luovuttaa Metsäteollisuus ry:n kumppanille Metsäteollisuus ry:n toiminnan tarpeisiin (esim. postitus).

Rekisteri on toteutettu osin ns. pilvipalveluna, jolloin tietojen luovutusta voi tapahtua myös EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Tiedon käsittelyä EU/ETA alueen ulkopuolella tapahtuu kuitenkin vain siinä tapauksessa, että tiedon käsittelijä on sitoutunut toimimaan EU:n tietosuoja-asetusten mukaisesti ja/tai kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso lainsäädännön hyväksymällä tavalla.

Tietojen suojaus

Rekisterin tietoihin on pääsy vain Metsäteollisuus ry:n henkilöstöllä sekä rekisterin eri järjestelmien ylläpitoa ja tukea tarjoavilla ulkoistuskumppaneilla. Tietoja pääsevät käsittelemään vain käsittelyyn oikeutetut henkilöt omilla käyttäjätunnuksillaan.

Tietojen käsittelystä on sovittu ulkoistuskumppaneiden kanssa tiedonkäsittelysopimuksin EU:n tietosuoja-asetusten edellyttämällä tavalla.