Saha- ja levyteollisuus

Sahateollisuus on suomalaisen metsäteollisuuden vanhin toimiala ja Suomen ensimmäisiä vientiteollisuuksia. Suomi on nyt Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia ja noin 60 % tuotannosta menee vientiin. Suomalainen puulevy on turvallinen, terveellinen ja ympäristöystävällinen valinta rakentamiseen, kalusteisiin ja kuljetusvälineisiin.

Puun käyttö luo kilpailukykyä koko EU:lle

Ilmastokysymykset ovat globaaleja. Rakentamisen aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat samankaltaisia kaikkialla maailmassa. Puuhun panostaminen tarjoaa EU:lle mahdollisuuden hankkia kilpailuetua maailmanmarkkinoilla.

Lue lisää

Sahateollisuus kamppailee korkeiden kustannusten kanssa

Sahatavara on puutuoteteollisuuden perustuote, jota käytetään rakentamiseen sekä jatkojalostuksen raaka-aineeksi sekä kotimaassa että ulkomailla. Rakennussektori on tuotteiden suurin loppukäyttäjä.

Lue lisää