Paperi- ja selluteollisuus

Paperi- ja selluteollisuus ovat olleet pitkään Suomen viennin kivijalkoja ja ne ovat kattaneet Suomen metsäteollisuuden arvosta noin kaksi kolmannesta. Sähköisen median murroksen takia paperituotteiden kysyntä vanhoilla markkinoilla laskee. Kysyntä kasvaa yhä kehittyvissä talouksissa. Samoin kasvua on nähtävissä pakkausmateriaaleille.

Kierrätyskuitu on arvokas raaka-aine

Keräyspaperi on paperinvalmistuksen tärkeä raaka-aine. Suomessa kulutetusta paperista ja kartongista otettiin talteen 77 % vuonna 2015. Koko Euroopan osalta keräyspaperin kierrätysaste oli noin 72 % vuonna 2015. Kierrätysaste on saatu ennätyskorkealle Euroopan paperiteollisuuden vuonna 2011 asettaman vapaaehtoisen kierrätystavoitteen avulla.

Noin puolet Euroopassa käytetystä paperista on valmistettu kierrätyskuiduista. Kierrätyskuitua käytetään eniten pakkausmateriaaleissa ja sanomalehtipaperissa.

Lue lisää

Paperin tuotanto ja kulutus maailman markkinoilla

1950-luvulta 2010-luvulle maailman paperin ja kartongin tuotanto on kasvanut lähes nelinkertaisesti. Viime vuosina kuitenkin paperin kulutus on vähentynyt ja tuotannossa on ylikapasiteettia. 

Lue lisää

Paljonko puuta tarvitaan paperiin?

Paperin raaka-aineita ovat kuitupuu ja kierrätyksen kautta saatava kierrätyskuitu. Suomella on merkittävä rooli nimenomaan eurooppalaisen neitseellisen kuidun tuottajana, sillä puukuitua ei voi kierrättää ikuisesti.

Lue lisää