Yleistä

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti noin 150 000 suomalaista. Ala tarjoaa toimeentuloa ja elinvoimaisuutta myös haja-asutusalueille ja tuo viidenneksen maamme vientituloista.

Suomen metsäteollisuus numeroina

Metsäteollisuus on keskeinen hyvinvoinnin tuoja Suomessa. Ala tuo noin 20 prosenttia Suomen vientituloista ja työllistää erityisesti maakunnissa.  

Lue lisää

TEM julkaisi vaikutusarvioita EU:n 2030 energia- ja ilmastopaketista

Työ- ja elinkeinoministeriön teettämän selvityksen (VTT, VATT) mukaan komission esittämät vuoteen 2030 ulottuvat energia- ja ilmastotavoitteet vaikuttavat negatiivisesti Suomen bruttokansantuotteeseen, vientiin, työllisyyteen ja kotitalouksien ostokykyyn.

Lue lisää

Metsäteollisuuden investoinnit hyödyttävät koko Suomea

Metsäteollisuudessa on viime aikoina kerrottu merkittävistä investoinneista. Suunnitteilla olevien ja jo päätettyjen investointien arvo on toteutuessaan yhteensä 1,4 miljardia euroa. 

Lue lisää

Sääntelytaakka ajaa teollisuutta pois Euroopasta

Elinkeinoelämän kohtaama säätelytaakka kasvaa ja heikentää sen toimintamahdollisuuksia ja kilpailukykyä. EU ja kansalliset lainsäätäjät tuottavat yrityksille uusia velvoitteita jatkuvasti samalla, kun jo olemassa olevat velvoitteet säilyvät. Jotta teollisuuden kilpailukyky voidaan säilyttää, on lainsäädäntöä yksinkertaistettava. Uusien säädösten valmistelussa tulisi ottaa vahvemmin huomioon niiden vaikutukset teollisuuden kilpailukykyyn. 

Lue lisää

Metsäteollisuuden haasteet ja mahdollisuudet

Suomen metsäteollisuuden tuottavuus on aiemmin perustunut suuriin investointeihin ja uusimman teknologian käyttöön, mitkä yhdessä nostivat tuottavuuden kilpailijamaita paremmaksi. Nyt kilpailuedut Suomessa ovat vähentyneet.

Lue lisää

Suomalaiset metsäteollisuuskonsernit maailman suurimpien joukossa

Suomalaiset metsäteollisuuskonsernit kuuluvat maailman suurimpien metsäteollisuusyrityksen joukkoon. 

Lue lisää