Yritykset tarvitsevat pitkäjänteisiä poliittisia päätöksiä ja rohkeita uudistuksia työmarkkinoilla

Tiedotteet |

Metsäteollisuus pitää tärkeänä, että hallitus tekee puolivälitarkastelussaan päätöksiä, jotka parantavat teollisuuden toimintaedellytyksiä ja vahvistavat Suomen houkuttelevuutta investointiympäristönä. Hallituksen on pidettävä kiinni hallitusohjelmastaan, jossa se lupaa pidättäytyä teollisuuden kustannusten lisäämisestä tällä vaalikaudella.

”Tavoitteenamme on turvata suomalaisten tehtaiden toiminta ja työpaikat sekä luoda paremmat toimintaedellytykset investoinneille ja uusien työpaikkojen syntymiselle”, korosti Metsäteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Jussi Pesonen järjestön kevätkokouksessa tänään Helsingissä. Hän peräänkuulutti yrityksille tasavertaisia edellytyksiä kilpailla kansainvälisillä markkinoilla.

”Julkisuudessa esitetty energiaverotuksen kiristäminen olisi myrkkyä metsäteollisuudelle, joka on energiavaltainen ja kuljetuksista riippuvainen toimiala. Se olisi myös vastoin kilpailukykysopimusta, koska hallitus luopui hallitusohjelmaan sisältyneistä lisäleikkauksista, kun kilpailukykysopimus saatiin kasaan”, totesi Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Metsäteollisuus pitää tarpeellisena uudistaa metsäteollisuuden työehtosopimukset hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa niin, että ne vastaavat nykyistä paremmin työelämän tarpeita.

”Nykyiset työehtosopimuksemme ovat kalliita ja jäykkiä muihin toimialoihin verrattuna. Tarvitsemme toimintaan lisää joustavuutta ja mahdollisuuksia päättää asioista yksittäisen tehtaan tai tuotantolinjan kohdalla niin, että ne pärjäävät kansainvälisessä kilpailussa mahdollisimman hyvin”, sanoi Jaatinen.

Metsäteollisuus avaa syksyn neuvottelukierroksen paperiteollisuuden työntekijöiden työehtosopimuksella. Nykyinen sopimus on voimassa 30.9.2017 saakka. Metsäteollisuus on sitoutunut neuvottelukierrokseen, jonka tavoitteena on viennin kilpailukyvyn turvaaminen. Keskeistä on sopimuksen kustannusvaikutus sekä työehtosopimusten rakenteelliset ja sisällölliset muutokset.

Lisätietoja antaa

Timo Jaatinen

Toimitusjohtaja

(09) 132 6600