YK:n Kansainvälistä metsien vuotta juhlitaan Metsä puhuu -hankkeella

Tiedotteet |

YK on julistanut vuoden 2011 Kansainväliseksi metsien vuodeksi. Suomessa metsien vuotta juhlitaan Metsä puhuu -hankkeella.

YK:n Kansainvälisen metsien vuoden teemana on Forests for People – Metsät ihmisille. Metsien vuodella on neljä globaalia poliittista tavoitetta: metsäkadon pysäyttäminen, metsien tuomien taloudellisten, yhteiskunnallisten ja ympäristöetujen lisääminen, kestävästi hoidettujen metsien pinta-alan kasvattaminen ja sitä edistävien taloudellisten resurssien liikkeelle saaminen.

Suomessa metsillä menee hyvin

Suomessa metsät eivät ole katoamassa, vaan ne kasvavat enemmän kuin niitä käytetään.

Suomen metsiä käytetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Käytössä ja hoidossa otetaan huomioon sekä taloudelliset, ekologiset, sosiaaliset että kulttuuriset näkökulmat. Kestävän talouskäytön lisäksi metsiä on suojeltu eniten Euroopassa, noin 9 prosenttia metsäalasta.

Kansallisen metsäpolitiikan tärkeimmät linjaukset tehdään Kansallisessa metsäohjelmassa (KMO). Ohjelma pyrkii lisäämään hyvinvointia metsien monipuolisella ja kestävällä käytöllä. Ohjelmaa valmistellaan osallistavissa ja avoimissa prosesseissa eri sidosryhmien kanssa.

Metsien käyttö pelastaa maailman

Suomessa Kansainvälistä metsien vuotta juhlistetaan Suomen metsäyhdistyksen koordinoimalla Metsä puhuu -tulevaisuushankkeella. Metsä puhuu -hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä metsien käytön merkityksestä: Metsien käyttö pelastaa maailman!

Metsä puhuu -tulevaisuushankkeella halutaan kertoa nuorille, että metsäala tarjoaa mielenkiintoisia ja monipuolisia työ- ja opiskelumahdollisuuksia. Metsä puhuu -hankkeen takana on Suomen koko metsäala.


Lisää tietoa:
Kansainvälinen metsien vuosi 2011 (MMM)

International Year of Forests 2011 (UN)
 
Metsä puhuu -tulevaisuushanke