Yhteismetsä on tuottoisa ja helppo tapa omistaa metsää

Tiedotteet |

Yhteismetsistä tulee tasaisesti tuloa metsänomistajalle ja puuta jalostuskäyttöön. Yhteismetsiltä edellytetään kuitenkin tavanomaista metsänomistusta määrätietoisempaa toimintaa.

Yhteismetsän etuna on omistusmuodon vaivattomuus: hallintomalli on samantyyppinen kuin taloyhtiössä, eli kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Yhteismetsä toimii yhdessä sovitun ohjesäännön mukaan. Päätökset tehdään enemmistön kannan mukaan. Yhteismetsien käytännön toiminnasta vastaavat osakkaiden valitsemat edustajat.

Metsänomistaja voi saada yhteismetsistä puunmyyntituloja tasaisemmin kuin vain omasta metsästään. Kun metsää hoidetaan suurempana kokonaisuutena, puulle voidaan saada parempi hinta ja hoitokulut yksikköä kohden ovat pienemmät. Yhteismetsän tuotto jaetaan osakkaille omistusosuuksien suhteessa.

Yhteismetsistä hyvät veroedut

Yhteismetsän perustaminen tai lisämaan liittäminen yhteismetsään on verotuksellisesti edullista. Yhteismetsään liittymistä ei pidetä kiinteistön luovutuksena, joten varainsiirtoveroa ei peritä eikä luovutusvoittoveroa tarvitse maksaa.

Yhteismetsien puunmyynnistä peritään veroa vähemmän (26 %) kuin yksityishenkilöiltä (28 %). Yhteismetsän osakkailleen jakama tulo on myös verotonta. Tämä veroetu ja ammattimainen metsien hoito antavat omistukselle hyvän tuoton.

Etuna myös suunnitelmallisuus ja suuruus

Yhteismetsiltä edellytetään kuitenkin tavanomaista metsänomistusta määrätietoisempaa toimintaa: yhteismetsää on hoidettava ja käytettävä metsäsuunnitelman mukaan. Yhteismetsä on kirjanpitovelvollinen, eli kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös.

Yhteismetsien suosio on selvässä nousussa, mikä näkyy vireillä olevien hankkeiden lisääntymisenä. Metsän omistamisen helppous, jokavuotiset tulot ja mahdolliset muut hyödyt, esimerkiksi metsästysmahdollisuudet tekevät yhteismetsästä houkuttelevan vaihtoehdon. 


Lisätietoja:
Jouni Väkevä, metsäasiantuntija, puh. 09 132 6620
Anu Islander, metsäasiantuntija, 09 132 6678,  040 729 3678