Ydinvoiman lisärakentaminen vahvistaa metsäteollisuuden tulevaisuuden mahdollisuuksia

Tiedotteet |
Eduskunnan päätös myöntää kaksi uutta ydinvoimalupaa lisää sähkön tarjontaa ja parantaa siten metsäteollisuuden tulevaisuuden mahdollisuuksia Suomessa. Tulevassa budjettiriihessä on mahdollisuus korjata myös energiaverotuksen epäkohdat. Lisäksi on kehitettävä bioenergian tuotantoa siten, ettei teollisuuden ainespuun saanti vaarannu.

Suomen kilpailijamaita korkeampia energiaveroja on ollut määrä keventää muun muassa energiaveroleikkuria kehittämällä. Ellei ns. energiaveroleikkuria kehitetä EU-direktiivin sallimissa rajoissa, esimerkiksi metsäteollisuuden energiaverot uhkaavat nousta edelleen 80 miljoonalla eurolla vuodessa.

Ydinenergian lisärakentamisen ohella on lisättävä uusiutuvan energian tuotantoa, jotta Suomessa voidaan varmistaa monipuolinen energiantuotanto kasvaviin tarpeisiin. Puun energiakäyttöä koskevien tukipäätösten jatkovalmistelussa on erittäin tärkeää varmistaa metsäteollisuuden raaka-aineen saanti, kuten hallitus on luvannut. Jalostukseen soveltuvaa puuta ei saa verovaroilla ohjata poltettavaksi.

Energiakäyttöön tulevan metsäbiomassan määrää voidaan kasvattaa lisäämällä puun tuloa markkinoille ja jalostukseen piiriin. Pääosa energiapuusta saadaan talousmetsien hoidon ja puun korjuun yhteydessä.

Metsäteollisuus tuottaa 70 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta. Kustannustehokkain tapa edistää uusiutuvan energian tuotantoa Suomessa on huolehtia metsäteollisuuden tuotannon kehittymisestä, koska uusiutuva energia tuotetaan tuotannon osana.

Metsäteollisuuden käyttämä sähkö palvelee koko Suomen hyvinvointia. Metsäklusteri tuo kolmanneksen maamme nettovientituloista, jotka ovat avainasemassa hyvinvointivaltion ylläpitämisessä. Vientiteollisuudesta saatavilla vero- ja palkkatuloilla pidetään yhteiskunnan rattaat pyörimässä ja rahoitetaan julkisia palveluita.

Lisätietoja antaa:
Stefan Sundman, energia- ja ympäristöjohtaja, puh. 09 – 132 6611, 040 – 535 0501