Ydinvoiman edellytykset Suomessa turvattava

Tiedotteet |

Julkiseen keskusteluun on noussut paljon kannanottoja ydinvoiman tarpeellisuudesta. Suomi tarvitsee kohtuuhintaista, vähäpäästöistä ja tuotannoltaan ennustettavaa sähköä. Lisäksi sähkön tuonnista on päästävä eroon.

Keskeinen ratkaisu näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on lisäydinvoima, jonka edellytyksiä ei saa heikentää poliittisin päätöksin. 

Ydinvoima ja uusiutuva energia asetetaan usein virheellisesti vastakkain. 70 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta tuottava metsäteollisuus tarvitsee menestyäkseen ydinvoimaa. Metsäteollisuuden kilpailukykyä turvaava ydinvoima on siten tärkeä edellytys kustannustehokkaan uusiutuvan energian ylläpitämiselle ja lisäämiselle.

Suomi on hyvässä vauhdissa kohti kunnianhimoisia uusiutuvan energian tavoitteita erityisesti puuhun pohjautuvan yhdistetyn lämmön- ja sähköntuotannon avulla. Verovaroilla tuettujen energialähteiden lisäksi Suomessa tarvitaan myös muita tuotantomuotoja. Valtiovallan on omilla toimillaan varmistettava, että kaikilla suunnitteilla olevilla ydinvoimahankkeilla on poliittiset edellytykset edetä.

"Suomen energiantuotannossa kannattaa toki hyödyntää kaikkia niitä uusiutuvia energiantuotantomuotoja, joihin meillä on luontaisia edellytyksiä. Ne eivät kuitenkaan yksinään riitä. Uusiutuvien energialähteiden lisäksi tarvitaan ydinvoimaa, jolla sähköä saadaan tuotettua tasaisesti sääoloista riippumatta ja ilman hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi ydinvoimalla tuotetun sähkön hinta on hyvin ennustettavissa", Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen muistuttaa.

"Myönteinen toimintaympäristö on tärkeä edellytys elinkeinoelämän kilpailukyvylle sekä teollisuuden investoinneille. Tämä pätee myös uusiin ydinvoimainvestointeihin. Tästä syystä hallituksen on luovuttava kaavaillusta päästötöntä energiantuotantoa rankaisevasta windfall-verosta", vaatii Jaatinen.

Lisätietoja antaa:

Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6600