WoodWisdom-Net suuntaa rahoitusta puutuoteteollisuudelle

Tiedotteet |

WoodWisdom-Net on kansallisten teknologiakeskusten rahoittama eurooppalainen tutkimus- ja kehitysohjelma. Ohjelman toinen rahoitushaku, joka avattiin 11.11.2009, palvelee hyvin nyt tutkimukseen panostavan puutuoteteollisuuden tarpeita.

WoodWisdom-Netin marraskuussa avatun toisen rahoitushaun tutkimusteemoja ovat

  • energia- ja materiaalitehokas puurakentaminen,
  • loppukäytöstä ja resurssitehokkuudesta lähtevä tuotesuunnittelu,
  • puutuotteiden loppukäyttö ja kierrätys,
  • metsäsektorin tuotantoprosessien tehostaminen ja
  • biokemikaalit.

"WoodWisdom-Netin uusi rahoitushaku vastaa metsäteollisuuden tarpeisiin ja kohdistaa 15 miljoonan euron tuen ajankohtaisiin kehityskohteisiin. Toteutettavat tutkimushankkeet ovat kansainvälisiä. Niissä täytyy olla osallistujia vähintään kolmesta maasta. Rahoitus tulee kansallisilta teknologiakeskuksilta, Suomessa Tekesiltä", kertoo tutkimus- ja kehityskoordinaattori Markku Lehtonen Metsäteollisuus ry:stä.

 

"Työläämpi vaihtoehto olisi hakea rahoitusta suoraan EU:n puiteohjelmasta. WoodWisdom-Netin rahoitus on tarkoitettu vain metsäteollisuudelle ja toinen rahoitushaku on vielä kohdistettu samoihin teemoihin kuin puutuoteteollisuuden tutkimusstrategia. WoodWisdon-Netistä alan yritysten on helpompi saada nyt rahoitusta", Lehtonen selittää.

 

Vuonna 2006 avattiin WoodWisdom-Netin ohjelman ensimmäinen haku, josta rahoitetaan parhaillaan 17 kansainvälistä puu-, kuitu- ja metsäaiheista tutkimushanketta. Toisen tutkimus- ja kehitysohjelman hakemukset tulee jättää 23.2.2010 mennessä.

 

Puutuoteteollisuus panostaa yhteistutkimukseen

 

Puutuoteteollisuus määritteli yhteistutkimusta koskevan tutkimusstrategiansa vuonna 2008 ja Finnish Wood Reseach Oy perustettiin koordinoimaan yhteistutkimusta. Yhteistutkimuksen organisoinnilla tähdätään alan yritysten kilpailukyvyn sekä tutkimuksen ja kehityksen vahvistamiseen.

 

"Puutuoteteollisuuden on uudistuttava ja synnytettävä innovaatioita. Tuotteiden ekologinen ja tekninen kilpailukyky on hyvä, mutta alan yhteistutkimus on ollut seisahduksissa. Samanaikaisesti teollinen puurakentaminen on jäänyt jälkeen muusta rakentamisen kehityksestä. Yhteistutkimuksella pystytään keskittämään voimavaroja läpimurtoalueisiin. Yhteistutkimusorganisaatio tarjoaa osakasyrityksilleen näköalapaikan ja vaikutusmahdollisuuksia puutuotealan huippututkimukseen", korostaa Finnish Wood Reseach Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Järvinen.

 

Lisätietoja:

Markku Lehtonen, Tutkimus- ja kehityskoordinaattori,  Metsäteollisuus ry, puh. 040 510 9044, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi


Kimmo Järvinen, Toimitusjohtaja, Finnish Wood Research Oy, puh 040 720 6311, etunimi.sukunimi@fwr.fi