Windfall-verosta luovuttava kokonaan

Tiedotteet |

Metsäteollisuus pitää hyvänä väistyvän valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen Kauppalehdessä esittämää ehdotusta luopua kokonaan windfall- eli voimalaitosveron käyttöönotosta. Metsäteollisuus esittää, että uusi valtiovarainministeri Antti Rinne tuo verosta luopumisen juhannuksen jälkeen pidettävän hallitusohjelman tarkastusneuvottelujen agendalle. Verosta luopuminen olisi merkittävä teollisuuspoliittinen toimenpide.

Eduskunnan jo aiemmin hyväksymää lakia ei ole saatettu voimaan EU:n keskeneräisen valtiontuki-notifikaation vuoksi eikä sitä peritä kuluvalta vuodelta.

”Päätös windfall-veron käyttöönotosta tulee kumota kokonaan, sillä vero lisää teollisuuden kustannuksia ja samalla vähentää yritysten investointihalukkuutta Suomeen. Hauraassa taloudellisessa tilanteessa valtiovallan tulee vahvasti tukea yritysten investointiedellytyksiä, ei heikentää niitä”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Windfall-vero kohdistuisi toteutuessaan ennen vuotta 2004 valmistuneisiin vesi-, ydin- ja tuulivoimalaitoksiin eli päästöttömään energiantuotantoon, jota nimenomaan pyritään lisäämään ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6600, timo.jaatinen@forestindustries.fi