Windfall-verosta lisäriippa metsäteollisuudelle

Tiedotteet |

Eduskunta hyväksyi tänään uuden voimalaitosveron, jolla kerätään kokonaisuudessaan 50 miljoonaa euroa vuodessa. Metsäteollisuutta uusi vero rasittaa vuosittain 15 miljoonalla eurolla heikentäen tiukassa taloudellisessa tilanteessa kamppailevien yritysten kilpailukykyä entisestään.

Hallitus sitoutui helmikuun 2013 puolivälitarkastelunsa yhteydessä välttämään teollisuudelle aiheutuvien kustannusten tai sääntelytaakan lisäämistä. Tästä lupauksesta ei valitettavasti pidetty kiinni.

Uusi vero lisää yritysten kustannuksia ja vähentää uskoa vakaaseen poliittiseen toimintaympäristöön. Tämä puolestaan heikentää yritysten investointihalukkuutta Suomeen.

”Valtio potee kroonista rahapulaa. Mitä takeita on siitä, ettei kerättävää rahasummaa kasvateta jatkossa, kun pää on kerran saatu auki? Mistä tiedetään, että nyt käyttöön otettava voimalaitosten valtiollinen kiinteistövero ei laajene muihinkin teollisuuslaitoksiin?” ihmettelee Metsäteollisuus ry:n energiajohtaja Jouni Punnonen.

Uusi vero kohdistuu ennen vuotta 2004 valmistuneisiin vesi-, ydin- ja tuulivoimalaitoksiin ja se tarvitsee vielä EU:n hyväksynnän. On riski, että EU:n komissio tulee vaatimaan myös kotimaista bioenergiaa veron piiriin.

”Metsäteollisuus tuottaa lähes 70 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta ja valtaosan puulla tuotetusta sähköstä. Puusähkön verotus heikentäisi metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä entisestään. Samalla se romuttaisi Suomen uusiutuvalle energialle asetettujen tavoitteiden toteutumisen”, toteaa Punnonen.

Lisätietoja: Jouni Punnonen, energiajohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6611, 040 720 4256