Vuosi 2015 oli normaali puukauppavuosi – puun tarve investointien myötä voimakkaassa kasvussa

Tiedotteet |

Puukauppa kävi viime vuosien tahtiin vuonna 2015. Uusien investointien vaikutukset puun kysyntään näkyvät markkinoilla jo vuonna 2016. Voimakkaasti kasvavan kysynnän vastapainoksi puun tarjonnan rakenteita on vahvistettava viipymättä. Kotimaiseen puuhun perustuvan biotalouden kasvun edellytys on, että kaikki metsänomistajat aktivoituvat metsien hoitoon ja niiden puukaupallisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Puukauppa käynnistyi vuonna 2015 hieman edellisvuotta verkkaisemmin. Vauhtiin päästyään puukauppaa tehtiin kuitenkin tasaisesti vuoden loppuun asti ja koko vuoden ostomäärä oli keskimääräisellä tasolla. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat vuonna 2015 yksityismetsistä puuta 30,1 miljoonaa kuutiota. Määrä oli yhtä suuri kuin 10 vuoden keskiarvo ja kolme prosenttia edellisvuotta pienempi.

Tukkeja ostettiin yhteensä 12,8 miljoonaa kuutiota, joka oli seitsemän prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kuitupuuta ostettiin saman verran kuin vuonna 2014 eli 16,3 miljoonaa kuutiota.

Raakapuukustannukset laskivat vain hieman

Mäntytukin vuoden 2015 keskimääräinen kantohinta laski prosentin edellisvuodesta. Kuusitukin kantohinta laski kaksi prosenttia ja koivutukin kantohinta pysyi ennallaan. Mäntykuidun hinta laski prosentin ja kuusi- sekä koivukuidun kaksi prosenttia.

Joulukuussa 2015 mäntytukista maksettiin keskimäärin 54 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 43 ja 57 euron välillä. Kuusitukin keskihinta oli 54 euroa kuutiolta vaihdellen 42 ja 56 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 42 euroa kuutiolta ja vaihteli 34 ja 45 euron välillä. Mänty- ja koivukuidun keskikantohinta oli 15 euroa ja kuusikuidun 17 euroa kuutiolta. Kuitupuiden hinta vaihteli 10 ja 19 euron välillä.

Kantohintojen vaihteluun on useita syitä. Hintatasoon vaikuttaa korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä kohteilla.

Hankintakauppoina puuta ostettiin vuonna 2015 yhteensä 5,3 miljoonaa kuutiota. Niiden osuus laski 19 prosentista 18 prosenttiin. Lähes neljä viidesosaa hankintakauppojen ostoista oli kuitupuuta. Hankintakaupoissa metsänomistaja toimittaa puut kuljetusreitin varrelle.

Puumarkkinoiden toimivuus avainasemassa

Metsäteollisuuden uudet investoinnit haastavat kotimaiset puumarkkinat ennennäkemättömällä tavalla. Puun kysynnän kasvu realisoituu jo tänä vuonna, joten viivyttelyyn ei ole nyt varaa. Teollisuuden toiminta- ja investointiedellytyksiä on parannettava erityisesti kotimaisen puun tarjontaa vahvistamalla.

”Metsäteollisuuden mittavat investoinnit lisäävät teollisuuden puun tarvetta 10 miljoonalla kuutiolla vuodessa. Tämä edellyttää yksityismetsien hakkuiden lisäystä yli viidenneksellä, vaikka olemme jo nyt kotimaan metsien käytössä lähes ennätystasolla. Lähiajan odotukset kohdistuvat nyt vahvasti Sipilän hallitusohjelman Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihankkeeseen. Sen toteutuksessa tulee olla puukauppaa ja puun tarjontaa varmuudella vahvistavia uudistuksia, mikäli kasvun halutaan pohjautuvan kotimaiseen puuhun. Myös julkisin varoin kerätyn metsävaratiedon hyödyntäminen on viipymättä vapautettava, sillä siten taataan metsänomistajille paras mahdollinen palvelujen tarjonta”, painottaa Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo.

”Viime vuoden lopulla puumarkkinaosapuolet perustivat yhteisen, kaikille avoimen sähköisen puukauppapaikan. Haluan osaltani kiittää puun myyjätahoja hyvästä yhteistyöstä sen kehittämisessä. Kyseessä on kiistatta viime vuoden puumarkkinateko sekä yksi suurimpia puumarkkinoiden uudistuksia vuosikymmeniin. Valmistuttuaan sähköinen kauppapaikka tehostaa puumarkkinoiden toimintaa sekä parantaa puun kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Teollisuus toivottaa sinne kaikki mukaan hyödyntämään digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia”, Salo jatkaa.

Lisätietoja:

Tomi Salo, metsäjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 045 875 8911

Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 040 729 3678