Vientiteollisuus pettynyt ‒ Suomi tarvitsee kilpailukyvyn parantamista

Tiedotteet |

Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry ja Teknologiateollisuus ry ovat pettyneitä siitä, ettei hallituksen pakkolakipakettia korvaavaa yhteiskuntasopimusta yrityksestä huolimatta syntynyt. 

Työmarkkinoilla oli laaja tahtotila saada Suomen kustannuskilpailukykyä ja työllisyyttä parantava sopimus aikaiseksi. Valitettavasti keskitetty työmarkkinaratkaisu osoitti jälleen kerran omat heikkoutensa. Kaikkia työmarkkinoiden osapuolia tyydyttävää kattavaa ratkaisua on ylivoimaista löytää, vaikka sopimuksen aikaansaaminen olisikin ollut Suomen talouden kannalta tärkeää.

Prosessin aikana ammattiliitot hyväksyivät sen, että yleisiin palkankorotuksiin ei ole lähitulevaisuudessa varaa. Tämä on myönteinen asia. Myös vientivetoinen työmarkkinamalli on saanut laajaa kannatusta.

Vientiteollisuus on valmis ottamaan vastuun työmarkkinoiden uudistamisesta vientivetoisen työmarkkinamallin johdolla hyvässä yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Suomen kansantalous on riippuvainen viennistä, joten on luontevaa, että vientiteollisuus näyttää suunnan, jota kuljetaan.

Sopimusmuodosta riippumatta työehtosopimusten pitää palvella Suomen etuja pitkällä aikavälillä ja niiden pitää parantaa kilpailukykyä, kannustaa taloutta kasvuun ja turvata työpaikat. Tämän sisäistäminen on ensiarvoisen tärkeää tilanteessa, jossa työmarkkinailmapiiri ei ole parhaimmillaan ja eri tahojen pettymys sopimuksen kaatumiseen on suuri.

Lisätiedot: Työmarkkinajohtaja Nina Pärssinen, Metsäteollisuus ry, 040 503 2353