Vientiteollisuuden kuljetuskustannuksia kevennettävä budjettiriihessä

Tiedotteet |
Metsäteollisuuden tavaraliikenteeseen kohdistuu kohtuuttomasti erilaisia veroja ja maksuja, jotka vaikuttavat koko kuljetusketjuun. Rikkidirektiivin kustannusvaikutusten lieventämiseksi tarvitaan kompensaatiokeinoja. Myös toimitusvarmuuden takaaminen on alalle elintärkeää.  

Tiistaina 21.8. järjestetyssä Metsäteollisuus ry:n logistiikkaseminaarissa pohdittiin ratkaisuja alan kilpailukyvyn parantamiseksi.

Merikuljetuksien kustannuksia merkittävästi nostava rikkidirektiivi rapauttaa suomalaista metsäteollisuutta. Rikkidirektiiviin sopeutuminen edellyttää isoja investointeja laivoihin ja laivaliikenteeseen. Muutoksia ehditään toteuttaa minimaalisesti ennen vuotta 2015, jolloin direktiivi astuu voimaan.

"Budjettiriihessä on päätettävä niistä keinoista, joilla suomalaisen vientiteollisuuden kilpailukyky saadaan turvattua. Esimerkiksi rikkidirektiivin aiheuttamat kustannusvaikutukset on kompensoitava täysimääräisesti", sanoo Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja.

"On hyvä, että eri ministeriöt valmistelevat rikkidirektiivin kustannusvaikutusten lieventämiseksi kansallista toimenpideohjelmaa ja kompensaatiokeinoja, jotta metsäteollisuus voi edelleen toimia Suomessa kilpailukykyisesti. Rikkidirektiivin mahdollistama valtiontuki on hyödynnettävä täysimääräisesti", jatkaa Jaatinen.

Tulevaisuudessa rikkipäästöjä on mahdollista vähentää esimerkiksi investoimalla laivamoottoreiden rikkipesuriteknologiaan. Vaihtoehtona ovat myös maakaasukäyttöiset laivat, joiden käyttö edellyttää satamien sopeuttamista uusien laivojen tarpeisiin. Kaikkien uusien vaihtoehtojen edistämiseksi tarvitaan valtion ja EU:n rahoitusta.

Myös dieselveron tason nosto lisää metsäteollisuuden kuljetuskustannuksia vuosittain yli 30 miljoonaa euroa. Kustannusnousun lieventämiseksi dieselveron palautusjärjestelmästä tarvitaan pikaisia päätöksiä.

Satamien toiminta on turvattava

"Suomen logistista kilpailukykyä heikentävät lisäksi ongelmat toimitusten luotettavuudessa ja ennustettavuudessa. Metsäteollisuuden tuotantolaitoksilla varastotilaa raaka-aineille ja valmiille tuotteille on niukasti, joten kuljetusketjun katkeaminen satamaan pakottaa nopeasti tuotannon seisauttamiseen. Lakkoherkkyys, laittomat lakot ja lakon uhat heikentävät myös suomalaisen tuotannon mainetta asiakkaiden silmissä päämarkkinoilla", muistuttaa Jussi Sarvikas, Metsäteollisuus ry:n logistiikkatoimikunnan puheenjohtaja ja UPM:n logistiikkajohtaja.

Suomen logistinen kilpailukyky on heikompi kuin keskeisissä kilpailijamaissa pitkien kuljetusmatkojen vuoksi. Logistiikan toimivuus on ensiarvoisen tärkeää metsäteollisuudelle, jonka tuotannosta noin 90 prosenttia menee vientiin. Suomen metsäteollisuuden logistiikkakustannusten osuus liikevaihdosta on lähes 20 prosenttia, Keski-Euroopassa puolestaan vain vajaat 10 prosenttia.

Lisätietoja:
Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. (09) 132 6600