Vesi on metsäteollisuudelle elintärkeää

Tiedotteet |

Vesi on metsäteollisuudelle arvokasta. Se on yksi sellun- ja paperinvalmistuksen tärkeimmistä raaka-aineista ja hyvä energialähde. Puhdas vesi on hyvän yhteiskunnan ja toimivan metsäteollisuuden elinehto.

Veden käytön tehostamiseksi ja puhdistamiseksi on metsäteollisuudessa tehty vuosikymmenten ajan tuloksellista työtä. Samaan aikaan kun paperi- ja kartonkiteollisuuden tuotanto on kaksinkertaistunut, ovat päästöt vähentyneet murto-osaan aikaisemmasta. Vuosittain metsäteollisuus käyttää Suomessa 150 miljoonaa euroa ympäristönsuojeluun.
 
Metsäteollisuuden investoinnit tehokkaaseen puhdistukseen ja prosessien parannukseen näkyvät vesistön tilan paranemisena ja kalakantojen runsastumisena tehtaiden läheisyydessä. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla käytetään juomavetenä Päijänteen vettä, jonka laatu on erinomainen. Sen rannoilla sijaitsee useita metsäteollisuuden tuotantolaitoksia.