Venäjän WTO-jäsenyys laskee vientituotteiden ja tuontipuun tulleja

Tiedotteet |

Venäjän liittyminen Maailman kauppajärjestön WTO:n jäseneksi laskee maan vienti- ja tuontitulleja. Raakapuun tuonnin kustannukset alenevat ja suomalaisten metsäteollisuustuotteiden asema Venäjän markkinoilla paranee.

Jäsenyys astuu voimaan ensi kesänä

Neuvottelut Venäjän WTO-jäsenyydestä ovat kestäneet 18 vuotta. Joulukuun puolenvälin WTO:n ministerikokouksen jälkeen Venäjällä on runsas kuusi kuukautta aikaa ratifioida liittymissopimus. Ratifioinnin jälkeen WTO-jäsenyys astuu voimaan ja Venäjä sitoutuu noudattamaan kauppajärjestön kansainvälisiä sopimuksia. Tällöin alenevat Suomen metsäteollisuudelle tärkeiden tuotteiden vienti- ja tuontitullit.

Alennetut tullit laskevat raakapuun tuontikustannuksia

Raakapuun vientitullit alenevat välittömästi liittymissopimuksen ratifioinnin jälkeen. Havupuun euromääräinen vientitulli alenee noin puoleen ja lehtipuun noin neljännekseen nykyisestä.  Vientitullien lasku tuo noin 20 miljoonan euron kustannussäästöt vuoden 2010 tuonnin rakenteella.

Suomalaisten paperi- ja kartonkijalosteiden asema paranee Venäjän markkinoilla

WTO-jäsenyys alentaa myös Venäjän korkeita tuontitulleja. Muutos on maltillinen, sillä useilla tuotteilla on jopa neljän vuoden siirtymäaika. Kaikkiaan alennus on noin viiden prosentiyksikköä siirtymäajan päätyttyä. Tällöin nykyisen paperi- ja kartonkituotteiden viennin mukaan tuontitullien lasku johtaa runsaan 10 miljoonan euron tullimaksujen alennukseen, mikä parantaa paperi- ja kartonkituotteiden asemaa venäläisillä markkinoilla.

Vuonna 2010 Suomen paperi- ja kartonkituotteiden viennin arvo Venäjälle oli noin 450 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 6600
Jukka Halonen, Venäjä-asioiden päällikkö, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 – 132 6682 tai 050 -591 1090