Venäjän WTO-jäsenyys avaa mahdollisuuksia suomalaiselle metsäteollisuudelle

Tiedotteet |

Venäjän lauantaina 21.7. ratifioima liittymissopimus Maailman kauppajärjestöön (WTO) parantaa yritysten pääsyä Venäjän markkinoille.

Jäsenyyden myötä Venäjän raakapuun vientitullit laskevat ja alenevien tuontitullien ansiosta suomalaisten metsäteollisuustuotteiden asema Venäjän-markkinoilla paranee.  

Venäjän WTO-jäsenyys astuu voimaan, kun Maailman kauppajärjestö 30 päivän sisällä käsittelee ja hyväksyy Venäjän ratifioiman liittymissopimuksen. Jäsenyys laskee välittömästi puun vientitulleja ja näin ollen raakapuun viennin kustannuksia Venäjältä Suomeen. Havupuun tullimaksut laskevat euromääräisesti puoleen ja lehtipuun tullimaksut neljännekseen nykyisestä. Mänty ja kuusi tuodaan jatkossa EU-markkinoille ja Suomeen kiintiön kautta, jonka koko on 9,5 miljoonaa kuutiometriä.

Venäjältä tuotiin Suomeen raakapuuta viime vuonna 190 miljoonan euron arvosta. Tuonnin nykyrakenteella tullimuutos tuo suomalaiselle metsäteollisuudelle noin 20 miljoonan euron vuosittaiset säästöt puunhankintakustannuksiin.

Suomalaisten paperi- ja kartonkijalosteiden asema Venäjällä paranee

Paperi- ja kartonkijalosteiden tuontitullit Venäjälle alenevat noin viisi prosenttia neljän vuoden siirtymäajan aikana. Tullien aleneminen vahvistaa suomalaisen metsäteollisuustuotteiden asemaa kasvavilla Venäjän markkinoilla suhteessa paikallisiin tuotteisiin.

Paperi- ja kartonkijalosteita vietiin Venäjälle viime vuonna Suomesta 490 miljoonan euron arvosta. Kaupan nykyrakenteella tullimuutos alentaa Venäjällä suoritettavia tullimaksuja noin 30 miljoonan euroa siirtymäajan jälkeen.

Lisätietoja antaa:
Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, 09 132 6655
Jukka Halonen, päällikkö, Metsäteollisuus ry, Venäjä-asiat ja kauppapolitiikka, puh. 050 591 1090