Venäjän WTO-jäsenyyden hyödyt lisääntyvät

Tiedotteet |

Metsäteollisuuden kannalta vaikea Venäjän WTO -jäsenyyden alkutaipale on kääntymässä mahdollisuuksista niiden käytännön hyödyntämiseen. Raakapuuntuonti Suomeen kasvaa ja kiistellyt tiettyjen paperi- ja kartonkituotteiden tullitasokorotukset ratkaistiin kompromissiesityksellä.

Venäjän WTO-jäsenyyden muuttama vientitullipolitiikka kiritti koivutuonnin kasvua. Metsäteollisuus ry:n jäsenten koivun tuonti nousi vuonna 2012 edellisestä vuodesta lähes 20% – koivutukin tuonti kasvoi jopa 50%. Toisaalta kuusen ja männyn tuonti laski kolmanneksen viime vuonna edelliseen vuoteen verrattuna johtuen havutariffikiintiön käyttöönoton aiheuttamasta havutuonnin pysähdyksestä. Havupuun tuonti toipui syksyn pysähdyksestä vasta marraskuussa. Havutariffikiintiöjärjestelmän sujuvoittaminen on vielä kesken ja havutuonnin kasvua voidaan vielä tukea. Pitkällä tähtäimellä myös havupuun tuonnin osalta Venäjän WTO-jäsenyys tarjoaa merkittäviä hyötyjä tasapainottamaan kotimaan puumarkkinoihin perustuvan puuhuollon riskejä.

Venäjä korotti tiettyjen paperi- ja kartonkituotteiden tuontitullitasoja vastoin WTO-sopimusta. Neuvottelujen jälkeen Metsäteollisuus ry hyväksyi Venäjän kompromissiesityksen kiistasta: kartonkituotteiden tullitaso laskee WTO-sopimuksen mukaiselle tasolle (5%), paperituotteet siirtymäajan jälkeen WTO-sopimusta alemmalle tasolle (5%), ja aaltopahvin pintakerros (liner) jää korkeammalle tasolle (7%). Tällä sopimuksella Venäjä suojaa muutaman vuoden uutta paperin tuotantoa, joka käynnistyy nyt keväällä. Venäjä säätää uutta asetusta toteuttaakseen kompromissiesitystä.

Lisätietoja:
Jukka Halonen, Venäjä-asioiden päällikkö
jukka.halonen@forestindustries.fi, puh. 09 132 6682