Venäjän ilmoitus siirtää puutullien korotusta on myönteinen ele

Tiedotteet |

Venäjän ilmoitus siirtää puutullien korotuksen käyttöönottoa on myönteinen ele Suomen metsäteollisuuden kannalta.

Tullihallituksen tietojen mukaan tammi-elokuussa Suomeen tuotiin 8,4 miljoonaa kuutiota puuta Venäjältä.

Kaikkea tuontipuuta ei voida korvata kotimaisella raaka-aineella. Esimerkiksi koivukuitupuuta ei saada Suomesta teollisuuden tarvitsemaa määrää. Valtaosa eli noin 80 % tuontipuusta on kuitupuuta.

Vuonna 2007 Suomeen tuotiin puuta yhteensä 18,2 miljoonaa kuutiota. Tällöin tarkoitetaan kuorellista raakapuuta. Kansainvälisessä kaupassa tilastoidaan perinteisesti kuoreton puu, joksi muutettuna Suomeen tuotiin 15,8 miljoonaa kuutiota puuta.

Kuorellinen tuotu raakapuu –  18,2 miljoonaa kuutiota -jakaantui vuonna 2007 tuontimaittain seuraavasti

  • Venäjältä 66 %
  • Baltian maista 17 %
  • EU-maista noin 12 %
  • Muista maista (mm.
    Etelä-Amerikka) noin 5 %

Vuonna 2007 tuontipuun osuus Suomen metsäteollisuuden puunkäytöstä oli noin 23 %. Laskennallisesti Suomessa tehtävästä sellusta 17 % tehtiin venäläisestä puusta.