Venäjä jäädyttää puutullit nykytasolle WTO-jäsenyyteensä asti

Tiedotteet |

Venäjä on ilmoittanut jäädyttävänsä puutullit vuoden 2010 tasolle WTO-jäsenyyteensä saakka. Alemmat tullitasot olisi ollut tarpeen saada käyttöön jo aiemmin.

”Metsäteollisuusyhteistyön elpymisen kannalta alemmat tullitasot, jotka sovittiin marraskuisissa EU:n ja Venäjän välisissä neuvotteluissa, olisi ollut hyvä saada käyttöön heti vuoden 2011 alusta eikä viiveellä. Venäjä on pitänyt tärkeänä metsäteollisuuden investointeja, jotka kuitenkin edellyttävät, että toimintaa haittaavat vientitullit ja kaupan esteet poistetaan nopeasti. Samalla tulisi investoida infrastruktuurin kehittämiseen sekä vahvistaa luottamusta puuraaka-aineen saatavuuteen vuosikymmeniksi eteenpäin”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Lehtipuiden tullit laskevat neljäsosaan, havupuun tullit puoleen

Venäjän WTO-jäsenyyden myötä puutullit eivät täysin poistu, mutta niiden vaikutusten ei arvioida jatkossa kohdentuvan Suomeen tuotaviin puutavaralajeihin yhtä voimakkaasti kuin tähän asti. Lehtipuiden tullit laskevat noin neljäsosaan nykytasosta ja havupuiden tullit noin puoleen.

Suomalainen metsäteollisuus on sopeuttanut toimintansa Venäjän puuntuonnin vähenemiseen ja toimii pitkälti kotimaisen raaka-aineen varassa. Tuonnin elpyminen riippuu Venäjän puun kustannusten lisäksi metsäteollisuuden viennin kehittymisestä sekä kotimaisen puun saatavuudesta ja kustannustasosta.

Venäjän tuontipuun osuus laskenut noin 10 prosenttiin puun käytöstä 

Vuonna 2009 Suomeen tuotiin puuta Venäjältä 6,1 milj. m3 puuta kuorellisen mittaustavan mukaan laskettuna. Määrä vastasi 5,3 milj. m3 kuoretonta puuta. Kansainvälisessä kaupassa puu mitataan kuorettomana, kun taas Suomen mittauskäytäntö perustuu kuorelliseen puuhun.

Suomen metsäteollisuuden puukäyttö oli vuonna 2009 noin 52 milj. m3. Tammi-syyskuussa 2010 puuta tuotiin Venäjältä 5,3 milj. m3. Eniten puuta tuotiin Venäjältä vuonna 2005, jolloin tuonti oli 17 milj. m3 (14,8 milj. m3 kuorettomalla mittaustavalla). 

Suurin osa Suomeen tuodusta puusta oli kuitupuuta. Esimerkiksi koivukuitupuulle ei Venäjällä ole laajaa kaupallista käyttöä.

Lisätietoja antaa:
Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6678, 040 729 3678

Lue lisää puutulleista:
Venäjän hallitus lykkäsi jälleen vuodella puun vientitullien korotusta 
http://www.metsateollisuus.fi/Infokortit/vientitullit/Sivut/default.aspx

Venäläisen puun vientitullien korotus on tehnyt puun tuonnin kannattamattomaksi
http://www.metsateollisuus.fi/Infokortit/Tuontipuu/Sivut/default.aspx