VATT:n tutkimuksen johtopäätökset harhaanjohtavia

Tiedotteet |

Teollisuuden energiakustannuksilla on suuri merkitys alan kilpailukykyyn, toisin kuin tänään julkaistussa Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen VATT:n selvityksessä väitetään. Energiaverojen palautusjärjestelmä eli energiaveroleikkuri on säilyttänyt teollisuuden energiakustannukset kohtuullisina verrattuna kilpailijamaihin.

”Metsäteollisuuden tehtaiden kilpailukykyä mitataan sekä saman yrityksen sisällä että muissa maissa toimivien yritysten tehtaiden välillä. Kansainvälisillä markkinoilla toimivat yritykset keskittävät toimintansa niille tehtaille, joilla on paras kilpailukyky. Suomalaiset tehtaat sijaitsevat lisäksi kaukana päämarkkinoista, joten kuljetuksista aiheutuvat lisäkustannukset on aina kirittävä kiinni muilla kustannustekijöillä”, toteaa Metsäteollisuus ry:n energiajohtaja Jouni Punnonen.

VATT:n historiatietoihin perustuvalla analyysillä on mahdotonta tarkastella teollisuuden veronpalautusten merkitystä tuotannon kannattavuuteen ja johtopäätökset ovat irrallaan käytännön yritystoiminnasta. Konsulttiyhtiö Pöyryn syksyllä julkaiseman selvityksen mukaan energiaveroleikkurin poistamisella olisi merkittäviä vaikutuksia suomalaisten tehtaiden kilpailukykyyn. Se aiheuttaisi yli 100 miljoonan euron vuosittaiset lisäkustannukset metsäteollisuudelle. Suomalainen tuotanto ja työpaikat uhkaisivat siirtyä toimintaympäristöltään suotuisampiin maihin. Tällä olisi huomattava merkitys kansantaloudelle.

”Päätöksenteossa pitää aina tarkastella kokonaisuuksia. Siksi tämän tyyppisten yksipuolisten selvitysten perusteella ei pidä laatia koko maan tulevaisuuteen vaikuttavia johtopäätöksiä”, sanoo Jouni Punnonen.

Lisätietoa: Jouni Punnonen, energiajohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 040 720 4256