Uutta tulossa – riittääkö virtaa?

Tiedotteet |

"Ilmastotavoitteiden toteuttamisen myötä puun käytön merkitys kasvaa. Monipuolistuva puunjalostus avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Niiden hyödyntäminen tosin edellyttää sähkön saatavuuden turvaamista. Jalostusarvon kasvattaminen vaatii lisää virtaa, mutta saako siihen investoida?"

Näin kysyi Metsäteollisuus ry:n energia- ja ympäristöjohtaja Stefan Sundman Sähkömarkkinat 2009 -seminaarissa Finlandia-talolla tänään.

Metsäteollisuuden tavoitteena on kaksinkertaistaa alan tuotteiden ja palveluiden arvo vuoteen 2030 mennessä. Puolet arvonlisäyksestä on tarkoitus saada uusista ja pitkälle jalostetuista tuotteista, joiden valmistaminen vaatii myös sähköä.

”Hintakilpailukykyisen sähkön saatavuus on keskeinen tuotannontekijä. Varmuus sähkön saatavuudesta mahdollistaa tuotteiden pitkäjänteisen kehittämisen. Esimerkiksi biojalostamoinvestoinnit muuttuvat kannattavammiksi, kun metsäteollisuus saa investoida päästöttömään sähköntuotantoon. Hyvillä kilpailuedellytyksillä puulla päästään pitkälle”, tiivisti Sundman.

Kilpailukykyisillä tehtailla tuotanto kasvaa ja kehittyy, mikäli muut tekijät sitä puoltavat.  Metsäteollisuuden kilpailukyvystä on huolehdittava, koska taantuman jälkeenkin tuotteille on kysyntää ja kilpailukykyisillä toimijoilla on hyvät mahdollisuudet menestyä maailmanmarkkinoilla.

Metsäteollisuus panostaa vähäpäästöiseen energiaan

Metsäteollisuus on investoinut monipuolisesti alan tarpeisiin soveltuvaan ja hiilidioksidittomaan sähköntuotantoon eli bio-, ydin- ja vesivoimaan. Noin 80 prosenttia alan käyttämästä sähköstä on hiilidioksiditonta jo tänään.

Ala on valmis kantamaan vastuunsa päästöjen vähentämisessä ja haluaa parantaa omilla investoinneillaan kilpailukykyään. Ydinvoimainvestoinnit ovat tehokas tapa saada sekä sähkönkäytön kustannukset että päästöt kuriin.

Suomessa metsäteollisuuden kokonaiskustannukset ovat nousseet kilpailijamaita enemmän mikä on heikentänyt kilpailukykyä koko 2000-luvun ajan. On tärkeää, että kotimaan energiapolitiikalla luodaan tasapuolisemmat asetelmat kilpailijamaihin nähden, jolloin suomalainen metsäteollisuus voi menestyä hyvin myös tulevaisuudessa.

Lisätietoja:
Stefan Sundman, Energia- ja ympäristöjohtaja,
Metsäteollisuus ry
Puh: 09 132 6611, 040 535 0501
E-mail: etunimi.sukunimi(at)forestindustries.fi

Puu on lisäarvon lähde.pptx