Uutta prosessiteollisuuden perustutkintoa voi opiskella kahdessakymmenessä oppilaitoksessa

Tiedotteet |

Paperi-, puu- ja kemianalan nuorten ja aikuisten ammatilliset perustutkinnot ovat uudistuneet prosessiteollisuuden perustutkinnoksi. Kaksikymmentä ammatillisen peruskoulutuksen oppilaitosta eri puolilla Suomea panostavat prosessiosaajien koulutukseen.

Yksi prosessiteollisuuden perustutkintoon panostavista oppilaitoksista on Pirkanmaan ammattiopisto. ”Uusi tutkinto on erinomainen mahdollisuus kehittää opetustamme entistä työelämälähtöisemmäksi ja myös paremmin opiskelijoita palvelevaksi. Mukaan saadaan laajoja työelämälähtöisiä kokonaisuuksia, ja opiskelijoille voidaan tarjota yksilöllisiä opiskeluvaihtoehtoja. Näin jokainen opiskelee itselleen mielenkiintoisia ja työelämälle tärkeitä asioita,” sanoo Pirkanmaan ammattiopiston koulutuspäällikkö Ari Holsti.

”Prosessiteollisuuden perustutkinnon opetuksessa hyödynnämme oppilaitoksemme opettajien ammattitaitoa esimerkiksi automaatiopuolelta entistä laajemmin. Tiivis yhteistyö alueen yritysten kanssa varmistaa sen, että voimme tarjota opiskelijoille hyvät työssäoppimispaikat. Ammattikorkeakoulun ja teknillisen yliopiston kanssa teemme yhteistyötä mm. tilojen ja laitteiden käytössä. Näin uuden tutkinnon opetukseen on erittäin hyvät edellytykset,” jatkaa Holsti.

”Kolmen vuoden opiskelujen aikana on mahdollisuus joko käydä läpi useampia prosessiteollisuuden aloja tai syventyä esimerkiksi paperin jalostukseen. Ammatti-identiteetin löytäminen voi opintojen alkuvaiheessa kuitenkin olla nuorille aikaisempaa suurempi haaste, sillä uudesta tutkinnosta ei valmistuta yhtä itsestään selvästi tiettyyn ammattiin kuin esimerkiksi aikaisemmasta paperiteollisuuden perustutkinnosta.”

Uutta voimaa kehittämään ja uudistamaan Suomen metsäteollisuutta

Syksystä 2010 alkaen ammatillinen peruskoulutus paperia, puuta ja kemian tuotteita jalostavan teollisuuden ammatteihin on prosessiteollisuuden perustutkinto. 

Valmistuneet sijoittuvat työntekijöiksi paperi- ja sellutehtaille, tulevaisuuden biojalostamoihin, kemian alan yrityksiin sekä sahoille ja levytehtaille. Kolmivuotista tutkintoa voi opiskella elokuusta 2010 alkaen ammatillisissa oppilaitoksissa eri puolilla Suomea.

Metsäteollisuudelle tärkeitä kevään 2010 yhteishaussa mukana olevia ammatillisen peruskoulutuksen oppilaitoksia ovat Etelä-Karjalan, Oulun seudun, Pirkanmaan, Pohjois-Karjalan ja Rauman ammattiopistot, Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus, Ammatti-instituutti Iisakki sekä Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto.

Lisätietoja:
Päivi Luoma, viestintäpäällikkö
puhelin:09 132 6626