Uusiutuvien luonnonvarojen käyttö tukee Euroopan kasvua, työllisyyttä ja hyvinvointia sekä alueen kestävää kehitystä

Tiedotteet |

Suomi on luonut hyvinvointinsa metsästä. Suomella on siten EU:n puheenjohtajuuskaudellaan erinomainen tilaisuus puhua uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön, kasvun, työllisyyden, hyvinvoinnin sekä kestävän kehityksen puolesta.

Euroopan Unioni on merkittävissä poliittisissa kannanotoissaan ja linjauksissaan ottanut johtavaksi periaatteekseen kilpailukyvyn parantamisen ja samalla kestävästä kehityksestä huolehtimisen. Kilpailukykyinen ja tuottava talous muodostavat välttämättömän perustan sille, että Suomi ja Eurooppa voivat tarjota kansalaisilleen hyvinvointia jatkossakin. Suomen ja muun Euroopan tulee säilyä yritykselle ja työteolle vetovoimaisena toimintaympäristönä ja investointikohteena. Yritysten tulee voida toimia kannattavasti ja kilpailukykyisesti maailmanmarkkinoilla, jotta ne voivat luoda yhteiskunnalle lisäarvoa ja huolehtia sosiaalisesta ja ympäristövastuustaan.

Euroopan päättäjien tulisi työssään painottaa Lissabonin strategian merkitystä ja kestävän kehityksen kaikkien elementtien – talouden, ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristön tasapainoista huomioimista. Ilman kilpailukykyä ei ole kestävää kehitystä.

Uusiutuvien luonnonvarojen, etenkin puun, käytöllä on selkeitä taloudellisia ja ympäristöllisiä hyötyjä. Eurooppalaiset linjaukset luonnonvarojen kestävästä käytöstä eivät korosta näitä riittävästi. Puu on uusiutuva ja kierrätettävä luonnonvara. Lisäksi puusta valmistetut tuotteet sitovat itseensä hiiltä. Paperi ja puutuotteet ovat CO2-neutraaleja toisin kuin monet muut materiaalit.

Puu on Euroopalle strategisesti tärkeä luonnonvara ja raaka-aine. Kestävästi hoidetuilla eurooppalaisilla metsillä on hyvä tulevaisuus. Uusiutuvien luonnonvarojen käytön hyödyt on nostettava EU:n politiikassa selkeästi esiin ja puun käyttö raaka-aineena on nähtävä hyväksyttävänä ja suositeltavana.

Lisätietoja:

Riku Eksymä, Manager, EU-asiat ja kauppapolitiikka, Metsäteollisuus ry, puh. (09) 132 6643,  etunimi.sukunimi@forestindustries.fi