Uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntävä teollisuus on tärkeä työllistäjä Euroopassa

Tiedotteet |

Metsäteollisuus on Euroopassa merkittävä teollisuuden ala, joka käyttää raaka-aineenaan uusiutuvaa puuta. Metsäteollisuuden ja -talouden ympärille on rakentunut vahva teollisuus ja tuotantokeskittymä, joka työllistää alueella välillisesti jopa 3,8 miljoonaa henkilöä.

Metsäsektori työllistää välittömästi Suomessa noin 90 000 henkilöä. Heistä yli kolme neljäsosaa työskentelee metsäteollisuudessa ja vajaa neljännes metsätaloudessa. Kun mukaan lasketaan epäsuorat työllisyysvaikutukset esimerkiksi teknologia- ja kemianteollisuudessa, kuljetusyrityksissä ja energiahuollossa, metsäsektori työllistää arviolta noin 200 000 henkeä.

Paperiteollisuus on tärkeä teollisuudenala Euroopassa. Kaikkiaan paperiteollisuus työllistää Euroopassa suoraan 275 0000 ja epäsuorasti 1,9 milj. työntekijää. Vuonna 2004 paperiteollisuuden liikevaihto oli 75 miljardia €. Euroopassa on noin 860 metsäteollisuusyritystä ja yli 1200 tehdasta. Länsi-Euroopassa tuotettiin paperia ja kartonkia yhteensä 94 milj. tonnia.

Suomi on Euroopan toiseksi suurin paperin ja kartongin tuottajamaa reilulla 12 milj. tonnilla. Euroopan tuotannosta osuutemme on noin 15 prosenttia ja vain Saksa on Suomea suurempi paperin ja kartongin tuottajamaa.

Puuteollisuuteen luetaan puun sahaus, höyläys ja kyllästys, puupohjaisten levyjen valmistus, puusepänteollisuus, rakennuspuusepänteollisuus sekä kuormalavojen, pakkausten ja huonekalujen valmistus. Havusahatavaraa tuotettiin EU25-maissa yhteensä 91 milj. m3, ja vaneria puolestaan 4 milj.m3. Puutuoteteollisuus työllistää Euroopassa suoraan 1,6 milj. ja epäsuoraan 1,9 milj. työntekijää. Näiden yhtiöiden liikevaihto vuonna 2004 oli 154 miljardia €. 

Vuonna 2005 sahatavaran tuotanto Suomessa oli 12,2 miljoonaa kuutiota. Puulevyjä – vaneria, lastulevyä ja kuitulevyä – tuotettiin noin 1,9 miljoonaa kuutiota.

Puusta ja puutuotteista kertyy EU15:ssa lähes 2 % tuotannon jalostusarvosta. Suomessa, Itävallassa, Portugalissa ja Ruotsissa puuala kuuluu kolmen tärkeimmän elinkeinoalan joukkoon. Puuteollisuuden tuotantolaitokset sijaitsevat usein