Uusiutuvan energian tuotantoa lisätään Suomessa parhaiten metsäteollisuuden yhteydessä

Tiedotteet |

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tänään julkistaman selvityksen mukaan tuulivoiman syöttötariffikustannusten maksattaminen metsäteollisuudella heikentäisi alan mahdollisuuksia investoida omaan bioenergian tuotantoon.

Tällöin EU:n asettama Suomen uusiutuvan energian lisäystavoite karkaisi näköpiiristä ja joutuisimme maksamaan kovemman hinnan uusiutuvan energian lisäämisestä.

”Tuulivoimalle kaavailtu syöttötariffi voi aiheuttaa energiavaltaiselle metsäteollisuudelle 50 miljoonan euron vuotuiset lisäkustannukset. Tämä olisi suoraa tulonsiirtoa uusiutuvaa energiaa tuottavalta sektorilta toiselle, vaikka ponnistukset pitää keskittää kaikkien uusiutuvan energian lähteiden edistämiseen. Energiakustannusten nousu vähentäisi metsäteollisuuden mahdollisuuksia investoida bioenergian tuotantoon ja biojalostamoihin Suomessa”, sanoo Metsäteollisuus ry:n energia- ja ympäristöjohtaja Stefan Sundman.

 

 ”Metsäteollisuus, joka tuottaa jo nyt 70 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta, on syytä vapauttaa syöttötariffimaksuista, jotta ala voi lisätä uusiutuvan energian tehokasta tuotantoa. Useissa EU-maissa energiaintensiivisille vientialoille, jotka tuottavat uusiutuvaa energiaa, on myönnetty vastaavia vapautuksia. Tämän tulee olla myös Suomen linja”, sanoo Sundman.

 

Työ- ja elinkeinoministeriön syöttötariffityöryhmän ehdotuksessa todetaan selkeä tarve ottaa syöttötariffien kustannustenjaossa huomioon eri sähkönkäyttäjäryhmät. Työryhmä ehdottaa, että erityisesti on otettava huomioon alat, jotka tuottavat uusiutuvaa energiaa ja toimivat kansainvälisessä kilpailussa. Lisäksi työryhmä toteaa, ettei syöttötariffimaksujen tulisi heikentää mahdollisuuksia uusiutuvan energian uusinvestointeihin.

 

Energiapolitiikalla on suuri merkitys metsäteollisuuden kilpailukyvylle

 

Kaikki poliittiset lisämaksut vähentävät teollisuuden mahdollisuuksia ja kannustimia kehittää nykyistä toimintaansa ja investoida uusiin tuotteisiin ja teknologioihin kotimaassa. On suuri vaara, että vääränlaisilla ohjaustoimilla ajetaan tulevaisuuden tuotteiden investoinnit pois kotimaasta.

 

Suomalaisen tuotannon kilpailukyky on heikentynyt jo koko 2000-luvun ajan tuotantokustannusten noustessa kilpailijamaita nopeammin. Valtaosa metsäteollisuuden tuotantopanoksista tulee nimenomaan kotimaasta. Metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä Suomessa on vahvistettava pitkäjänteisellä energiapolitiikalla. Lisäksi kotimaista kustannuskehitystä on voitava jatkossa hillitä viime vuosia paremmin, ettei suomalaista tuotantoa hinnoitella kotimaisella politiikalla täysin ulos vientimarkkinoilta.

 

Suomella on mahdollisuus kehittyä edelläkävijäksi uusiutuvan puun monipuolisena hyödyntäjänä, kunhan emme yhteisillä päätöksillä vaaranna monipuolisia kehitysmahdollisuuksia. Metsäteollisuuden johtamana Suomesta voi tulla modernin biotalouden suunnannäyttäjä.  

 

Lisätietoja antavat:


Stefan Sundman, energia- ja ympäristöjohtaja, Metsäteollisuus ry, 09 132 6611

Ahti Fagerblom, energia- ja ilmastopäällikkö, Metsäteollisuus ry, 09 132 6667

Maiju Westergren, energia-asiantuntija, Metsäteollisuus ry, 09 132 6660