Uusiutuvan energian tuotantoa lisätään parhaiten metsäteollisuuden yhteydessä

Tiedotteet |

Metsäteollisuus on Suomessa uusiutuvan energian veturi. Monipuolisen puunjalostuksen kehittämisen ja bioenergiaveturiroolin vahvistamisen on oltava bioenergian käytön lisäämisessä etusijalla. Metsäteollisuus tarvitsee myös yhä enemmän verkkosähköä.

Metsäteollisuus on uusiutuvan energian veturi

Metsäteollisuus on Suomen ylivoimaisesti suurin uusiutuvan energian tuottaja. Lähes 70 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta tuotetaan metsäteollisuuden toiminnan yhteydessä. Noin 40 prosenttia tehtaille tulevasta puusta päätyy eri prosessivaiheiden kautta bioenergian tuotantoon.

Kansallisessa energiapolitiikassa on tähdättävä siihen, että uusiutuvan energian edistämistoimet mitoitetaan ja suunnataan kannustamaan puun ja biomassan markkinoille tuloa. 

Uusiutuvan energian lisäämiseen löytyy hyviä keinoja

Metsäteollisuus pitää uusiutuvan energian käytön kustannustehokasta lisäämistä tärkeänä ja kannatettavana.

Suomessa sovellettavat uusiutuvan energian edistämiskeinot (Kemera-tuki, investointiavustukset, sähköveronpalautus ja teknologian kehitys) ovat kustannustehokkaita ja toimivia. Ne kannustavat uusiutuvan energian tuotantokapasiteetin lisärakentamiseen vääristämättä puuraaka-ainemarkkinoita.