Uusiutuvan energian lisäystavoite on epärealistinen

Tiedotteet |

Energiapaketissa Suomelle ehdotettu uusiutuvan energian 38 prosentin tavoite on vaativa ja kallis toteutettava. Yhden prosenttiyksikön nosto vastaa keskimäärin yhden sellutehtaan puun käyttöä vuodessa.

Päästökauppa antaa kilpailuetua uusiutuville energiamuodoille ja lisää puun houkuttelevuutta polttoaineena. Tästä huolimatta komissio harkitsee päästökaupan rinnalle uutta vihreän energian kauppamekanismia. Tätä päästökaupan kanssa päällekkäistä uutta kauppamekanismia ei tarvita. Jäsenmaan on jatkossakin saatava itse päättää, millä keinoilla se edistää uusiutuvia energialähteitä. Näin paikalliset olosuhteet tulee parhaiten huomioiduksi.

Metsäteollisuus on Suomen ylivoimaisesti suurin uusiutuvan energian tuottaja. Lähes 70 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta tuotetaan metsäteollisuuden toiminnan yhteydessä. Noin 40 prosenttia tehtaille tulevasta puusta päätyy eri prosessivaiheiden kautta bioenergian tuotantoon. Jatkoneuvotteluissa on tähdättävä siihen, että uusiutuvan energian edistämistoimet mitoitetaan ja suunnataan kannustamaan puun ja biomassan markkinoille tuloa. 

Metsäteollisuus pitää uusiutuvan energian käytön kustannustehokasta lisäämistä tärkeänä ja kannatettavana. Kaikkia uusiutuvia energialähteitä – biomassa, vesivoima, tuulivoima, jätteet ja maalämpö – sekä päästöttömiä energialähteitä kuten ydinvoimaa, on tarkasteltava mahdollisuuksina hillitä ilmastonmuutosta.

Bioenergian lisääminen Suomessa ja muualla EU:ssa on mahdollista parantamalla puun saatavuutta sekä lisäämällä hakkuutähteiden korjuuta. Myös turpeen luokitteleminen hitaasti uusiutuvaksi energialähteeksi parantaisi osaltaan EU:n mahdollisuuksia saavuttaa uusiutuvan energian lisäystavoitteet.

Lisätietoja:

Stefan Sundman, energiapäällikkö, Metsäteollisuus ry, puh. 040 – 535 0501

Ahti Fagerblom, energia-asiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 040 – 820 9763