Uusi tutkimushanke tuo lisää tietoa metsien monimuotoisuuden edistämiseen

Tiedotteet |

Luonnonvarakeskus (Luke) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) tutkivat yhdessä metsätalouskäytäntöjen vaikutuksia metsien monimuotoisuuteen. Vuoden 2018 lopussa raportoitava tutkimus tuottaa uutta tietoa talousmetsien luonnonhoidon kehittämiseen.

Luken ja SYKEn yhteishankkeessa selvitetään, miten metsänkäsittelyssä ja suojelussa tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet metsäluontoon ja miten ne vaikuttavat tulevaisuudessa. Nykyisten metsänkäsittelymenetelmien lisäksi tarkastellaan tehostetun luonnonhoidon menetelmää, josta saadaan lisää tietoa metsänhoidon kehittämiseen. Talousmetsien ekologista kestävyyttä selvitetään tältä kannalta ensimmäistä kertaa näin laajasti Suomessa.

”Metsänhoito on kehittynyt 90-luvulta alkaen luontoarvot huomattavasti paremmin huomioon ottavaksi. Muutokset rakennepiirteisiin ja lajistoon tulevat kuitenkin näkyviksi vuosikymmenten viiveellä. Lisää tietoa metsätalouden pitkän aikavälin vaikutuksista tarvitaan, jotta talousmetsien luonnonhoitoa osataan kehittää parhaalla mahdollisella tavalla”, kertoo kestävän kehityksen päällikkö Tiina Vuoristo Metsäteollisuus ry:stä.

”Luken Valtakunnan metsien inventointi -aineistojen avulla tarkastelemme metsien rakennepiirteiden kehitystä tehometsätalouden kaudelta nykyhetkeen. Lisäksi arvioimme metsien tulevaa kehitystä erilaisilla metsien käytön tasoilla kahdella eri käsittelytavalla: tavanomaisella ja tehostetun luonnonhoidon menetelmällä”, kuvaa johtava tutkija Kari T. Korhonen Luonnonvarakeskuksen roolia hankkeessa.

”SYKEn tutkijat arvioivat, miten metsien rakennepiirteiden kehittyminen vaikuttaa metsälajien säilymiseen. Lisäksi keräämme tarkempaa tietoa niin kutsuttujen avainbiotooppien lajistosta, etenkin puiden oksilla ja rungoilla elävistä sammalista ja jäkälistä”, kertoo projektipäällikkö Saija Kuusela Suomen ympäristökeskuksesta.

Luken ja SYKEn aikaisemman selvityksen perusteella biotalouden ekologisen kestävyyden varmistaminen edellyttää monimuotoisuuden edistämistoimien tehostamista. Tutkimushankkeen tavoitteena on arvioida, mitkä metsien rakennepiirteet olisi jatkossa otettava paremmin huomioon talousmetsien käsittelyssä ja minkä osalta nykykäytännöt ovat riittäviä. Tällä tavoin metsien monimuotoisuuden parantamiseen tähtäävät toimet osataan kohdistaa mahdollisimman tehokkaasti.

Tutkimusta rahoittaa metsäteollisuus. Hankeyhteistyö on osa Metsäteollisuus ry:n vuonna 2016 käynnistynyttä viisivuotista metsäympäristöohjelmaa, jonka tarkoituksena on edistää metsätalouden ekologista kestävyyttä.

 

Lisätietoja:

Tiina Vuoristo, Metsäteollisuus ry, tiina.vuoristo@forestindustries.fi, puh. 040 5425365
Saija Kuusela, Suomen ympäristökeskus, saija.kuusela@ymparisto.fi, puh. 0295 251 647
Kari T. Korhonen, Luonnonvarakeskus, kari.t.korhonen@luke.fi, puh. 029 532 3030