Uusi metsälaki kannustaa aktiivisen metsätalouden harjoittamiseen

Tiedotteet |
Metsälain uudistamista miettinyt työryhmä on luovuttanut tänään esityksensä maa- ja metsätalousministeri Jari Koskiselle. Uuden metsälain tavoitteena on edistää aktiivista ja kannattavaa metsätaloutta sekä turvata metsien kestävä käyttö. "Lakiin esitetyillä muutoksilla edistetään koko metsäalaa", kiittää Metsäteollisuus ry:n metsä- ja ympäristöjohtaja Tomi Salo.

"Vahva puustopääoma, metsien hyvä kasvu ja kunto ovat perusta metsäteollisuuden toiminnalle Suomessa. Velvoite metsien uudistamisesta on keskeinen edellytys metsätalouden kestävyydelle”, Salo sanoo.

Uusi laki tuo monipuolisuutta metsien käsittelyyn

Uudistettava laki sallii monipuolisempia tapoja metsien käsittelylle. Myös aiemmat läpimitta- ja ikärajat metsien uudistamiselle poistetaan.

"Nämä muutokset tuovat mukanaan paljon positiivista. Uudistamisrajojen poisto lisää metsätalouden joustavuutta ja parantaa puunkorjuun kustannustehokkuutta. Monipuolisemmat mahdollisuudet metsien käsittelylle aktivoivat toivottavasti tällä hetkellä passiivisia ja kriittisiä metsänomistajia metsien hoitoon ja käyttöön", Salo toivoo.

"Metsänkäsittelymenetelmien monipuolistuminen lisää myös metsien monimuotoisuutta", jatkaa Salo.

Vastuiden ja velvollisuuksien selkeys on tärkeää

Metsälain uudistaminen lisää metsänomistajan valinnanvapautta metsiensä hoidossa ja käytössä, mikä tarkoittaa myös metsänomistajan vastuun lisääntymistä. Lisäksi uusi laki selkiyttää toimijoiden vastuuta, mikä parantaa eri osapuolten oikeusturvaa.

"Vastuukysymysten selkiyttäminen on hyvä nähdä osana laajempaa metsäpalvelujen kehittämisen kokonaisuutta. Se voi parantaa esimerkiksi ammattimaisen metsäpalveluyrittäjyyden toimintaedellytyksiä. Lisäksi monipuolistuva metsien hoito tuo kysyntää uusille palveluille", Salo sanoo.

"Uuden metsälain toimivuutta ja tehokkuutta voidaan parantaa myös hyvällä tiedonkululla. On tärkeää, että esimerkiksi metsäkeskuksen hallussa olevat tiedot arvokkaista elinympäristöistä välittyvät tehokkaasti toimijalta toiselle", Salo toivoo.

Lisätietoja antaa:
Tomi Salo, metsä- ja ympäristöjohtaja, Metsäteollisuus ry,
puh. 045 875 8911
Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 132 6678, 040 729 3678