Uusi metsähaketuki- ja turveveroesitys tukee biotalouden kasvua

Tiedotteet |

Metsäteollisuus on tyytyväinen hallitukselle valmisteltavaan esitykseen alentaa turpeen verotusta ja korottaa metsähakkeella tuotettavan sähkön tukea. Turveveron alennuksella voidaan parantaa turpeen kilpailukykyä kotimaisena energianlähteenä. Lisäksi on turvattava turpeen riittävä saanti, mikä edellyttää turvesoiden lupaprosessien nopeuttamista.

”On oikein kohdentaa metsähakkeella tuotettavan sähkön tuki niin, että teollisuuden ainespuuta ei tukien kannustamana ohjaudu liiaksi polttoon. Metsäteollisuudella on suunnitteilla investointeja, jotka lisäävät puun käyttöä noin 10 milj. m3 vuosittain. Se tarkoittaa lähes viidenneksen kasvua kotimaisen puun tarpeeseen nykytasoon verrattuna. Raaka-aineen saanti puuta jalostavan teollisuuden käyttöön on varmistettava”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Puun lisäkysyntä kohdistuu erityisesti yksityismetsiin, joista hankitaan noin 80 % kotimaisesta puuraaka-aineesta. Kilpailukykyisen raaka-aineen saatavuuden varmistaminen on edellytys investointien toteutumiselle. Investointien myötä uusiutuvan energian tuotanto lisääntyisi vuositasolla liki 10 TWh, mikä vastaa Kansallisen energia- ja ilmastostrategian metsähakkeen käytön lisäystavoitetta.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry, puh 09 132 6660,
timo.jaatinen@forestindustries.fi