Uudet liiketoiminnat tammi-kesäkuu 2014: Metsäteollisuus uusiutumisen tiellä

Tiedotteet |

Keskeisenä tapahtumana vuoden 2014 alkupuoliskolla oli Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren suunnittelema investoida noin 1,1 miljardia euroa maksavaan biotuotetehtaaseen.

Biotuotetehdasta suunnitellaan rakennettavaksi Äänekoskelle. Toteutuessaan se olisi metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa.

Biotuotetehdas jalostaa puusta kestävästi ja resurssitehokkaasti sellun ohella biomateriaaleja, bioenergiaa, biokemikaaleja sekä lannoitteita. Raaka-aine ja sivuvirrat hyödynnetään tuotteina ja bioenergiana. Lopullinen investointipäätös tehtaan rakentamisesta tehdään alkuvuona 2015. Tällöin biotuotetehdas voisi käynnistyä vuonna 2017.

Biotuotetehtaan liiketoimintamallina on tehokas kumppanuusverkosto, jossa uusien tuotteiden jalostaminen on arvoketjun eri osaajien yhteistyötä. Biotuotetehdaskonsepti tulee rakentumaan vuosien kuluessa sellutehtaan rakentamisen jälkeen.

Biojalostamohankkeet aikataulussa

UPM:n Lappeenrannan biojalostamon rakennustyöt saatiin loppusuoralle ja toiminnan on tarkoitus alkaa vuoden 2014 aikana. Laitos valmistaa mäntyöljyyn pohjautuvaa liikenteen biopolttoainetta sen kapasiteetin ollessa vuosittain 100 000 tonnia uusiutuvaa dieseliä.

Stora Enso rakentaa biojalostamoa Kotkaan Sunilan tehtaille. Se tuottaa 50 000 kuutiotonnia kuivattua ligniiniä vuodessa. Kuivatulla ligniinillä voidaan korvata merkittävä osa meesauunissa käytettävästä maakaasusta, minkä vuoksi uusi biojalostamo laskee tehtaan hiilidioksidipäästöjä. Jatkossa ligniiniä voitaisiin käyttää esimerkiksi biopohjaisten kemikaalien, erikoiskemikaalien sekä teknisten materiaalien tuotannossa muun muassa rakentamisessa tai elintarvikealan käytössä. Ligniinin tuotannon suunnitellaan käynnistyvän vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen aikana.

UPM esitteli Geneven automessuilla uuden prototyyppiautonsa, jossa auton muoviosia on korvattu puu- ja sellukomponenteilla. Tavoitteena on tehdä kaupunkiliikenteeseen sopiva, laillinen ajoneuvo, joka käyttää biopolttoainetta. Auton massasta vajaa puolet on biopohjaisia materiaaleja. Koska auto on normaalia autoa kevyempi, se kuluttaa vähemmän polttoainetta.

Puusta ratkaisu vaatetusteollisuuden haasteisiin

Metsäteollisuuden tulevaisuuden painopisteitä ovat energiaa ja tuotantoresursseja säästävät teknologiat sekä uudet innovatiiviset tuotteet. Uusien tuotteiden markkinoille tulo edellyttää koko tuotantoketjun kestävyyttä ja vastuullisuutta.

Esimerkiksi Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston kehityshankkeessa valmistetaan uudenlaista selluloosaperäistä kuitua muun muassa vaateteollisuudelle. Tämän Ioncell-menetelmän hienous on uudenlaisessa ionisessa liuottimessa, jolla selluloosan kuidut saadaan irti vahvoina ja myrkyttömästi. Ioncell-kuitu on ekologinen ja erinomainen vaihtoehto puuvillalle ja viskoosille. Tutkimusta on tehty osana Finnish Bioeconomy Cluster FIBIC:n ohjelmaa, jossa myös metsäteollisuusyritykset ovat mukana.

Puupellettien valmistus Suomessa virkoamassa

Puupellettien kulutus Suomessa oli vuonna 2013 noin 223 00 tonnia. Kasvua oli edellisestä vuodesta 7 %. Puupellettien tuotanto Suomessa oli vuonna 2013 270 000 tonnia.

Pellettien vientimäärä oli 18.000 tonnia ja tuontimäärä 16.000 tonnia, molemmat noin 50 % alemmalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla tammi-kesäkuussa.

Stora Enso on aloittanut pelletin koevalmistuksen Kiteen Puhoksen sahalla. Miljoonan euron investointi valmistui alkuvuonna 2014. Vapo käynnistää pysähdyksissä olleen Ilomantsin pellettitehtaan ja sen yhteydessä olevan lämpöä ja sähköä tuottavan voimalaitoksen.