Uudet liiketoiminnat tammi-kesäkuu 2013: Biojalostamohankkeet etenivät, biopolttoaineiden kestävyydelle säädöksiä

Tiedotteet |

Metsäteollisuuden biojalostamohankkeet edistyivät hyvin vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla. Liikenteen nestemäisten biopolttoaineiden ja bionesteiden kansallinen kestävyyslaki hyväksyttiin. Kiinteiden biopolttoaineiden vienti jatkoi vähenemistään.

Liikenteen biopolttoaineiden kestävyydelle lainsäädäntöä

Eduskunta hyväksyi toukokuussa 2013 lain liikenteen biopolttoaineiden ja muuhun energiakäyttöön tuotettujen bionesteiden kestävyyden arviointiin sovellettavista vaatimuksista. Heinäkuun 2013 alussa voimaantullut laki vie käytäntöön EU:n uusiutuvan energian RES-direktiivin, jonka tavoitteena on edistää uusiutuvan energian kestävää käyttöä ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Lailla siis halutaan osaltaan varmistaa metsäteollisuuden toisen sukupolven biopolttoaineiden kaupallista saatavuutta sekä edistää puupohjaisten raaka-aineiden käyttöä biopolttoaineiden tuotannossa.

Metsäteollisuuden tulevaisuuden painopisteitä ovat energiaa ja tuotantoresursseja säästävät teknologiat sekä uudet innovatiiviset tuotteet. Uusien tuotteiden markkinoille tulo edellyttää koko tuotantoketjun kestävyyttä ja vastuullisuutta, joita ohjataan eurooppalaisilla ja kansallisilla säädöksillä.

Useissa eri biojalostamohankkeissa edistystä

Suomessa oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla käynnissä useita eri biojalostamohankkeita. UPM:n Lappeenrannan biojalostamon rakennustyöt etenivät ja toiminnan on tarkoitus alkaa vuoden 2014 aikana. Laitos valmistaa mäntyöljyyn pohjautuvaa liikenteen biopolttoainetta.

Metsä Fibre avasi maaliskuussa 2013 Joutsenoon sellutehtaan yhteyteen kaasutuslaitoksen, jonka ansiosta tehdas on Suomen ensimmäinen hiilidioksidineutraali tuotantolaitos. Kaasutusprosessissa puun kuori jalostetaan biokaasuksi, ja sillä korvataan maakaasua. Metsä Fibren tavoitteena on muuttaa kaikki tehtaansa hiilidioksidineutraaleiksi lähivuosien aikana.

Metsä Fibren, Helsingin Energian ja Gasumin puupohjaiseen biokaasuun perustuva biojalostamohanke Joutsenon sellutehtaan yhteydessä on parhaillaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA). Jalostamo käyttäisi vuosittain arviolta 1,3 miljoonaa kuutiota puuta ja sen tuottama biokaasu johdettaisiin maakaasuverkoston kautta eri käyttökohteisiin, muun muassa pääkaupunkiseudulle. Tavoitteena on, että biojalostamon toiminta käynnistettäisiin vuonna 2017, mikäli toteutusedellytykset ovat olemassa.

Sekä UPM että Stora Enso ilmoittivat alkukesästä 2013 etenemisestä mikrokuitusellun tuotteistamisessa.

Metsähakkeen vienti jatkaa laskuaan, tuonti edellisvuoden tasolla

Metsähaketta vietiin tammi-toukokuussa 65 000 kuutiota, mikä oli lähes 40 prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden vastaavaan aikaan. Haketta tuotiin samaan aikaan edellisvuotta vastaava määrä, noin 1,4 miljoonaa kuutiota. Venäjän osuus tuonnista oli 65 prosenttia.

Metsähakkeen tuonnin kokonaisarvo vuoden 2013 tammi-toukokuussa oli 61 miljoonaa euroa, eli lähes samalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Viennin kokonaisarvo pieneni 3 miljoonaan euroon, 35 prosenttia edellisvuodesta.

Kesäkuussa 2013 FOEX PIX hinta-indeksi metsäbiomassalle oli 18,6 euroa/MWh, mikä oli 6 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavaan aikaan.

Pellettien vienti yhä laskussa, tuonti kasvoi reilusti

Pellettien vienti- ja tuontimäärät tammi-toukokuussa olivat 36 000 kuutiota ja 33 000 kuutiota. Vienti pieneni lähes 10 prosenttia, kun taas tuonti kasvoi yli kuusinkertaiseksi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Pellettien keskimääräinen vientihinta 153 €/kuutio laski 12 prosenttia ja tuontihinta 131 €/kuutio lähes viidenneksen edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Kesäkuussa 2013 pellettien hinta (PIX-indeksi) oli 29,78 euroa/MWh, missä ei ollut suurta muutosta vuoteen 2012 verrattuna.