Uudet investoinnit ja vahva kysyntä näkyvät metsäteollisuuden tuotantoluvuissa – kartongin tuotanto kasvoi melkein kymmenen prosenttia

Tiedotteet |

Talouskasvu tukee suomalaisten metsäyhtiöiden tuotteiden kysyntää päämarkkinoilla Euroopassa sekä Aasiassa. Sahatavaran tuotanto kuitenkin vähentyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä selvästi, mihin osaltaan vaikuttivat sääolosuhteista johtuneet haasteet puunkorjuussa.

Suomalaisyhtiöt tuottivat kartonkia tammi–maaliskuussa 9,9 prosenttia enemmän kuin vuoden 2017 vastaavalla ajanjaksolla. Kartongin tuotanto kasvoi näin 1,0 miljoonaan tonniin. Yhtiöt ovat investoineet voimakkaasti kartongin tuotantokapasiteettiin.

Uudet investoinnit ovat lisänneet myös selluloosan tuotantokapasiteettia. Sellun kysyntä on kasvanut erityisesti Kiinassa, jossa kysynnän kasvua tukevat elintason parantuminen ja kaupungistuminen.

Sellun tuotanto lisääntyi ensimmäisellä neljänneksellä 2,0 miljoonaan tonniin. Tämä on 3,2 prosenttia enemmän vuoden 2017 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Paperin tuotanto kasvoi vertailukaudesta tammi–maaliskuussa 0,3 prosenttia 1,7 miljoonaan tonniin. Sahatavaran tuotanto puolestaan pienentyi 6,1 prosenttia 2,9 miljoonaan kuutioon.

”Tuoreet, investointihalukkuudesta kertovat hyvät uutiset tukevat myönteistä kuvaa alan tulevaisuudesta. Kilpailu metsäteollisuuden eri tuoteryhmissä säilyy kuitenkin tosi kovana. Siksi tulee varmistaa, että toimintaympäristö pysyy kilpailukykyisenä. Toimintaympäristön ennustettava kehitys vaikuttaa keskeisesti yritysten tuleviin investointipäätöksiin”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

”Maan hallituksen tulee viimeisenä toimintavuotenaan pitää ryhdikkäästi kiinni linjastaan, jonka mukaan teollisuuden kustannuksia ei lisätä. Seuraavalla vaalikaudella biopohjaisen kiertotalouden toimintaedellytyksiä tulee sitten entisestään vahvistaa, jotta ala voi jatkossakin lisätä suomalaisten hyvinvointia”, Jaatinen toteaa.

Lisätietoja: Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6600

Lisätietoja antaa

Timo Jaatinen

Toimitusjohtaja

(09) 132 6600