Uuden pakkausasetuksen tulee kannustaa uusiutuvien materiaalien käyttöön

Tiedotteet |

Aaltopahvin ja kartongin sekä muiden puukuitupohjaisten pakkausmateriaalien kierrätysvelvoitteeseen on tulossa uudistuksia kevään aikana. Ympäristöministeriön valmistelemassa pakkausasetuksessa raskaimmat kierrätysvelvoitteet kohdistuisivat uusiutuvista materiaaleista valmistetuille pakkauksille. Asetus suosii nurinkurisesti uusiutumattomien materiaalien käyttöä ja on vastoin biotalouden kehittymiselle asetettuja tavoitteita. 

Käytettyjen pakkausten keräyksen kustannukset uhkaavat nousta kymmenillä miljoonilla euroilla nykyisestä, jos liian tiukat kierrätysvelvoitteet toteutuvat. Talteenoton kustannuksista vastaisivat pääosin elintarviketeollisuus ja kauppa.

Metsäteollisuus on esittänyt kuitupakkausten kierrätysvelvoitteeksi enintään 75 %, kun se nykyisin on 60 %. Kuidusta valmistettujen kuluttajapakkausten kierrätys on kahdeksassa vuodessa kaksinkertaistunut ja aaltopahvista kierrätetään lähes kaikki. Kuitupakkausten kokonaiskierrätysaste Suomessa on noin 77 %.

Tulevaisuudessa käytettyjen pakkausten palauttaminen kierrätykseen helpottuu entisestään, sillä vastaanottopisteet on tarkoitus sijoittaa nykyistä paremmin päivittäistavarakauppojen yhteyteen ja samassa pisteessä kerätään aikaisempaa useampia pakkausmateriaaleja. 1 500 pistettä varmistavat kattavan, mutta samalla myös ympäristömielessä järkevän keräysverkoston kuluttajapakkauksille. Tätä laajempi vastaanottoverkosto lisäisi vain kustannuksia ilman, että kierrätykseen saataisiin juurikaan enempää materiaalia.

Myös EU:ssa ollaan uudistamassa jätelainsäädäntöä. Suomen kierrätystavoitteiden tulisi olla linjassa muiden EU-maiden tavoitteiden kanssa.

Kuitupakkausten lisäksi metallin, lasin ja muovin talteenotolle on tulossa tiukemmat säädökset. Ympäristöministeriön valmistelema pakkaus- ja pakkausjäteasetuksen muutos on osa jätelain uudistusta. Uudet velvoitteet tulisivat voimaan vuoden 2016 alusta.

Metsäteollisuuden uusiutuvaan ja kierrätettävään raaka-aineeseen perustuvilla tuotteilla ja ratkaisuilla voidaan vähentää ehtyvien luonnonvarojen käyttöä. Esimerkiksi paperituotteiden kuitu voidaan kierrättää 4-6 kertaa ja hyödyntää uusien tuotteiden kuten pakkausten valmistuksessa.

Lisätietoja:
Tiina Vuoristo, Toimialapäällikkö, Paperi, kartonki ja jalosteet, tiina.vuoristo@forestindustries.fi,
puh. 09 132 6624

Lisätietoja antaa

Tiina Vuoristo

Päällikkö, Kestävä kehitys

040 542 5365