USA:n metsäteollisuus hyötyy tänä vuonna 7-8 miljardia dollaria kilpailua vääristävistä tuista

Tiedotteet |

Vuoden 2009 alusta alkaen USA:n sellu- ja paperiteollisuus on saanut erittäin suuria kilpailua vääristäviä tukia sellun valmistuksen yhteydessä syntyvän mustalipeän polttoon. Tuen piti loppua vuoden 2009 loppuun, mutta nyt USA haluaa tehdä siitä pysyvän.

USA:n on lopetettava kilpailua vääristävä sellu- ja paperiteollisuuden tuki mustalipeän poltolle

Arvioiden mukaan USA:n sellu- ja paperiyritykset ovat hyötyneet tuesta tänä vuonna jo neljä miljardia dollaria. Vuoden loppuun mennessä tuen suuruuden arvioidaan nousevan 7-8 miljardiin dollariin. Yksittäinen yritys on voinut hyötyä tuesta jopa miljardi dollaria.

Tuki kannustaa pitämään tuotantoa USA:ssa keinotekoisen korkealla. Se on piilotuki USA:n sellun- ja paperinvalmistukselle ja laskee mm. tuotteiden hintaa. Tällaisilla tuilla on vakavia seurauksia kansainvälisen kaupan toimivuudelle ja sellu- ja paperiteollisuuden toimintaedellytyksille muissa maissa.

Kilpailua vääristävän verohyvityksen suuruus on $ 0,5/gallona vaihtoehtoista polttoainetta (gallona=3,785 litraa). Sen saa, mikäli sekoittaa esimerkiksi vähän (0,1%) dieseliä poltettavaan mustalipeään. Tuen suuruus on valmistettavasta tuotteesta riippuen jopa 300$/tuotettu tonni.

USA:ssa suunnitteilla lisää kyseenalaisia tukimuotoja

Myös muut USA:n suunnittelemat uusiutuvan energian edistämiskeinot ovat vaarassa vääristää kilpailua ilman merkittäviä ympäristöhyötyjä. USA:n sellu- ja paperiteollisuuden saama tuki on aiheuttanut vastustusta kilpailijamaissa ja monet järjestöt ja hallitukset ovat reagoineet asiaan.

Lisätietoja:
Riku Eksymä, EU-koordinaattori, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 132 6643